Το πρόγραμμα της Γ’ Πολιτιστικής Διημερίδας στο Κάστρο Μονεμβασίας

vraxos Monnemvasias (1)

Την τρίτη πολιτιστική διημερίδα με θέμα «Μονεμβασία: Όψεις της ιστορικής και πολιτισμικής πορείας της Καστροπολιτείας» διοργανώνουν η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, ο Δήμος Μονεμβασίας, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μονεμβασίας, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας, το τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και ο σχολικός σύμβουλος φιλολόγων Λακωνίας.

Η διημερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο και την Κυριακή 9 και 10 Μαΐου, στο ναό του Αγίου Νικολάου στο Κάστρο.

Πρόγραμμα ΣΑΒΒΑΤΟΥ 9 ΜΑΪΟΥ

9.30′ – 10.00′

Χαιρετισμοί

Α΄ Ενότητα

Πρόεδρος: Βασίλειος Κωνσταντινόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής Τμήματος Φιλολογίας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

10.00′ – 10.20′

Μεταξία Παπαποστόλου, δ.φ., καθηγήτρια β/θμιας εκπαίδευσης – «Ο εικαστικός Γιάννης Ρίτσος».

10.20′ – 10.40′

Αθανάσιος Χρήστου, επίκουρος καθηγητής τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου – «Γρηγόριος Παλαιολόγος (1794 -1844): Ο πρώτος έλληνας γεωπόνος και οι σχέσεις του με τη Λακωνία».

10.40′ – 11.00′

Παντελής Κ. Γεώργας, πολιτικός μηχανικός – MSc αναστηλώσεων ιστορικών κτιρίων – «Οικοδομικά στοιχεία των καταστημάτων και εμπορικές δραστηριότητες σε κτίσματα της Μονεμβασίας κατά τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή περίοδο».

11.00′ – 11.20′

Αριστοτέλης Δημητρακόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής Αρχιτεκτονικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων – «Η Μονεμβασία και η μεταφυσική του κατοικημένου βράχου».

11.20′ – 11.40′

Συζήτηση

Β΄ Ενότητα

Πρόεδρος: Αθανάσιος Χρήστου, επίκουρος καθηγητής τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

19.00′ – 19.20′

Φώτιος Δημητρακόπουλος, καθηγητής Βυζαντινής Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών – «Ο νεομάρτυρας Ιωάννης ο Μονεμβασιώτης».

19.20′ – 19.40′

Ευσταθία Χαντζή, καθηγήτρια β/βάθμιας εκπαίδευσης – «Οι αστικές κοινότητες και ο θεσμός της αγγαρείας στις βενετοκρατούμενες περιοχές του territorio Μονεμβασίας».

19.40′ – 20.00′

Δημήτριος Βαχαβιώλος, δ.φ., καθηγητής β/θμιας εκπαίδευσης – «Ο μητροπολίτης Μονεμβασίας Μητροφάνης Σβηρός (16ος αι.)».

20.00′ – 20.20′

Κατερίνα Μουσαδάκου, καθηγήτρια β/θμιας εκπαίδευσης – «Κοινότητα και πρεσβείες προς τη Γαληνοτάτη: Όψεις των θεσμών κοινωνικής μέριμνας στη Μονεμβασία και σε άλλες βενετοκρατούμενες ελληνικές περιοχές».

20.20′ – 20.40′

Συζήτηση

 kastro Monnemvasias kanoni

ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΜΑΪΟΥ

Γ΄ Ενότητα

Πρόεδρος: Φώτιος Δημητρακόπουλος, καθηγητής Βυζαντινής Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

11.00′ – 11.20′

Γιάννης Τσουλόγιαννης, δ.φ., καθηγητής β/θμιας εκπαίδευσης – «Η Μονεμβασία του 1858 μέσα από τα μάτια του Sir Thomas Wyse».

11.20′ – 11.40′

Βασίλειος Κωνσταντινόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής τμήματος Φιλολογίας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου – «Το Χρονικό της Μονεμβασίας και η ιστορική του προβληματική».

11.40′ – 12.00′

Μαρία Μυλωνά, καθηγήτρια β/θμιας εκπαίδευσης – «Εμπόριο πρινοκοκκιού και άλλων ειδών στην περιοχή της Μονεμβασίας κατά την προβιομηχανική περίοδο».

12.00′ – 12.20′

Ελένη Σταθάκη – Παναγιώτης Στιβακτάς, καθηγητές β/θμιας εκπαίδευσης – «Εθιμοτυπία του γάμου στις Βοιές του προηγούμενου αιώνα».

12.20′ – 12.40′

Συζήτηση

12.40′ – 12.50′

Συνόψιση των εργασιών της διημερίδας από τον σχολικό σύμβουλο φιλολόγων Μανώλη Μ. Στεργιούλη.