Το Σωματείο ΑμεΑ εφιστά την προσοχή στο Δήμο Σπάρτης για τα τεχνικά έργα

Alexandrakis dimotiko symvoulio

Alexandrakis dimotiko symvoulio

Να εφαρμόσει τις αρχές της Σχεδίασης για Όλους καλεί το δήμο Σπάρτης το Σωματείο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Λακωνίας, με επιστολή που απευθύνει στο δημοτικό συμβούλιο. Μέσω αυτής προτείνει συνεργασία και ανταλλαγή απόψεων και τεχνογνωσίας μεταξύ του σωματείου και όλων των δημοτικών υπηρεσιών στα θέματα προσβασιμότητας.

Πιο συγκεκριμένα, το σωματείο εφιστά την προσοχή των μελών του δημοτικού συμβουλίου στα σχετικά θέματα που θα συζητηθούν στην προσεχή συνεδρίαση της 9ης Φεβρουαρίου, καθώς αυτά αφορούν στην ανεμπόδιστη κυκλοφορία αναπήρων, ηλικιωμένων και άλλων πολιτών που μπορεί να έχουν παροδικά ή μόνιμα κινητικά προβλήματα.

“Ο στόχος”, επισημαίνει το σωματείο, “θα πρέπει να είναι η σύμφωνη με την κείμενη νομοθεσία μελέτη και εκτέλεση των κάθε είδους έργων, σύμφωνα με της αρχές της Σχεδίασης για Όλους. Επισημαίνουμε κάτι που έγινε σαφές κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης της 22ης Δεκέμβρη 2014 από τον πρόεδρο του Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας κ. Παναγιώτη Αλεξανδράκη: ότι το να επανέλθουμε για να διορθώσουμε κακοτεχνίες ενός έργου, όπως αυτό στην οδό Λεωνίδου, που πρόσφατα ανακατασκευάστηκε -δυστυχώς με πολλά σφάλματα-, κοστίζει πολύ περισσότερο, ανεβάζοντας κατά πολύ το ύψος της τελικής δαπάνης, σε σχέση με το να υιοθετηθούν σωστές προδιαγραφές από το αρχικό ακόμη στάδιο, αυτό της σχεδίασης”.

Για το λόγο αυτό, το ΔΣ του σωματείου προτείνει τη λύση της συνεργασίας, της διαβούλευσης και της ανταλλαγής απόψεων και τεχνογνωσίας από τη μελέτη έως και την ολοκλήρωση ενός έργου, ώστε εν τέλει αυτό να υλοποιείται και να παραδίδεται στους πολίτες με την ανώτερη ποιότητα κατασκευής και προσβασιμότητας, όπως απαιτείται και από τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τα χρηματοδοτούμενα έργα. Η συγκεκριμένη προσέγγιση διαθέτει τα εχέγγυα να βελτιώσει την καθημερινότητα όλων των πολιτών του δήμου μας, με έμφαση στη διευκόλυνση της κινητικότητας των ατόμων με αναπηρία και των ηλικιωμένων, είτε δημοτών είτε επισκεπτών.

Ο κ. Αλεξανδράκης, κατά την προαναφερθείσα συνεδρίαση, είχε τονίσει ότι η ομάδα των ανθρώπων με ειδικές ανάγκες και η ομάδα των ανθρώπων τρίτης και τέταρτης ηλικίας (που συνήθως συνοδεύονται από ένα ή και περισσότερα πρόσωπα) μπορούν να τροφοδοτήσουν μεσομακροπρόθεσμα την επαύξηση του τουριστικού προϊόντος, εφόσον η προσέγγιση αυτή ακολουθηθεί και σε γενικότερο επίπεδο (Περιφέρειας – χώρας).

Αυτή τη στιγμή, η απουσία προσπελασιμότητας των υποδομών και άλλες ελλείψεις έργων υποδομής αποκλείουν το πολυπληθές αυτό τμήμα τουριστών να επισκεφτούν τη Λακωνία. Γι’ αυτό, υποστηρίζει το Σωματείο ΑμεΑ του νομού, στα έργα που ακολουθούν, τα οποία προγραμματίζει ο δήμος Σπάρτης, πρέπει να γίνει ολοκληρωμένη μελέτη που να τη διέπει η εφαρμογή των αρχών της Σχεδίασης για Όλους και οι ανά περίπτωση εφαρμοζόμενες τεχνικές προδιαγραφές:

1ο: Ενημέρωση για το ρυμοτομικό σχέδιο Καλογωνιάς

3ο: Έγκριση της αριθ. 1/2015 απόφασης του ΝΠ Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης με θέμα «Περί εγκρίσεως προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης έτους 2015»

5ο: Διατήρηση κενωθέντων περιπτέρων στη δημοτική κοινότητα Σπαρτιατών

6ο: Έγκριση της αριθ. 146/2014 κυκλοφοριακής μελέτης με τίτλο «Κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην περιοχή του 2ου δημοτικού σχολείου Σπάρτης, στην πόλη της Σπάρτης στη ΔΚ Σπαρτιατών»

9ο: Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής έργου «Οδοποιία ΤΚ Άρνας»

10ο: Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής έργου «Διαμόρφωση – περίφραξη και λοιπές εργασίες στο νέο χώρο του β΄ νεκροταφείου»

11ο: Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής έργου «Οδοποιία δημοτικής κοινότητας Σπαρτιατών»

22ο: Έγκριση μελέτης, εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου κατασκευής του έργου «Ανάπλαση τοπικής κοινότητας Κλαδά».