Το Σωματείο ΑμεΑ Λακωνίας στη συνάντηση τεχνικής υποστήριξης για τα προγράμματα ΕΣΠΑ

logo Somateiou AMEA

logo Somateiou AMEA

Αντιπροσωπεία του Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας, αποτελούμενη από τον πρόεδρο κ. Παναγιώτη Αλεξανδράκη, τον αντιπρόεδρο κ. Σταύρο Λαμπρινάκο, τον ταμία κ. Αλέξανδρο Χυτούδη και το μέλος κ. Βαγγέλη Γιόκαρη, παρευρέθη στη συνάντηση τεχνικής υποστήριξης για τα προγράμματα ΕΣΠΑ στην Τρίπολη, η οποία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου. Η συγκεκριμένη συνάντηση εντάσσεται σε δράση της Πράξης «Συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης για την εξειδίκευση της αναπηρίας και της προσβασιμότητας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική υποστήριξη εφαρμογής», που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σε παρέμβασή του ο πρόεδρος του σωματείου αναφέρθηκε στις σοβαρές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αναπηρικοί φορείς στην περιφέρεια λόγω ελάχιστων πόρων, αλλά και των αυξανόμενων αναγκών των μελών τους.

Το λακωνικό σωματείο προτάσσει ως την πλέον ενδεδειγμένη λύση τη συμμετοχή σε προγράμματα εθνικών και ευρωπαϊκών πλαισίων, τη διαχείριση των οποίων θα πρέπει να συντονίζει μια ικανή επιχειρησιακή δομή, με εκτελεστική ικανότητα και άρτια στελέχωση από άξιο επιστημονικό προσωπικό και ικανά μέλη προερχόμενα από τους αναπηρικούς φορείς.

Το επιχείρημα περί δημιουργίας μιας τέτοιας δομής ο κ. Αλεξανδράκης ενίσχυσε με απτά παραδείγματα από τη δράση του σωματείου, το οποίο με την υποστήριξη εθελοντών επιστημόνων έχει προβεί σε παρεμβάσεις για την ανάδειξη κακοτεχνιών στην υλοποίηση έργων ΕΣΠΑ, τόσο στο φυσικό όσο και στο ψηφιακό περιβάλλον. Ενδεικτικά αναφέρθηκε η διαρκής επικοινωνία με το δήμο Σπάρτης για τα σφάλματα της ανακατασκευής της οδού Λεωνίδου, η κατάθεση εμπειρογνωμοσύνης στη βουλή η οποία αποδεικνύει την απουσία προσβασιμότητας στο περιεχόμενο της ηλεκτρονικής πύλης του ελληνικού κοινοβουλίου, και η κατάθεση καταγγελίας για την απουσία προσβασιμότητας της ηλεκτρονικής πύλης του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού. Με τα παραδείγματα αυτά αποδεικνύεται ότι ακόμα και τεκμηριωμένες παρεμβάσεις ενός σωματείου που εκπροσωπεί τα άτομα με αναπηρία δεν τυγχάνουν περαιτέρω ελέγχου, λόγω απουσίας μηχανισμού παρακολούθησης και διόρθωσης των κακοτεχνιών και πιστοποίησης της ποιότητας του έργου, ο οποίος θα διασφαλίζει τη συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία και τις αρχές της Σχεδίασης για Όλους.

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε στιγμιότυπα από την παρέμβαση του κ. Αλεξανδράκη.