Το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολογίας, Οικονομίας και Διοίκησης στην Τρίπολη

Το τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου διοργανώνει το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολογίας, Οικονομίας και Διοίκησης, το διάστημα 1-2 Νοεμβρίου στην Τρίπολη. Θέμα του είναι η αξιοποίηση της τεχνολογίας στον εκσυγχρονισμό της διοίκησης. Έχουν προγραμματιστεί εννέα ενότητες προφορικών εργασιών και μία αναρτημένων εργασιών.

Οι βασικές θεματικές ενότητες που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου είναι:

(Δημόσια Διοίκηση): Ηλεκτρονική διακυβέρνηση και δημόσια διοίκηση
(Δημόσια Διοίκηση): Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού
(Δημόσια Διοίκηση): Γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα στη δημόσια διοίκηση
(Εκπαίδευση): Οικονομικά της εκπαίδευσης
(Εκπαίδευση): Οργάνωση και διοίκηση σχολικών μονάδων
(Εκπαίδευση): Ψηφιακές και διαδικτυακές εφαρμογές στην εκπαίδευση
(Υγεία): Οργάνωση και διοίκηση υγείας
(Υγεία): Πολιτική και οικονομία της υγείας
(Υγεία): Ηλεκτρονική διακυβέρνηση υπηρεσιών υγείας

Διακεκριμένοι επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό έχουν προσκληθεί και θα δώσουν εναρκτήριες ομιλίες σε όλες τις ενότητες, ακολουθούμενες από παρουσιάσεις ερευνητών και φοιτητών από ελληνικά ΑΕΙ και ερευνητικά ιδρύματα. Οι αναρτημένες εργασίες (e-posters) θα είναι προσβάσιμες καθ’ όλη τη διάρκεια του συνεδρίου. Kαταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων στη διεύθυνση pasytod@uop.gr είναι η Πέμπτη 30 Ιουνίου.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα pasytod.uop.gr.