Το “Spartan Race” ανοίγει τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της Δευτέρας

dimarxeio Spartis

Τα ακόλουθα θέματα θα συζητήσει τη Δευτέρα 9/10 από τις 7.00′ μμ το δημοτικό συμβούλιο Σπάρτης:

1ο Περί διεξαγωγής αγώνα Spartan Race. Εισηγητής ο κ. Χρίστος Πλειώτας.

2ο Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του υπ’ αριθ.2/66965/ΔΛΔ/13-09-2017 εγγράφου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα «Μεταφορά διαθεσίμων των φορέων της γενικής κυβέρνησης στις ομάδες λογαριασμών Νο 250 – Κοινού Κεφαλαίου του ν.2469/97 και Νο 260 – Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος». (Δημήτρης Αποστολάκος)

3ο Περί υποβολής αιτήματος για την παραχώρηση έκτασης ελληνικού δημοσίου για την κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς. (δήμαρχος)

4ο Περί εγκρίσεως δαπανών για τις εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου – Ψήφιση πίστωσης. (Δημ. Αποστολάκος)

5ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο «Φύλαξη της εμποροπανήγυρης». (Σταύρος Αργυρόπουλος)

6ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο «Απολύμανση χώρων με το πέρας της εμποροπανήγυρης». (Στ. Αργυρόπουλος)

7ο Έγκριση της αριθ.93/2017 κυκλοφοριακής μελέτης «Παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑμεΑ επί της οδού Ηρακλειδών αριθ. 10 στη Σπάρτη». (Παναγιώτης Αργυρόπουλος)

8ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης για το έργο «Οδοποίια και τεχνικά έργα ΔΕ Φάριδος 2016», αναδόχου Αναστασίου Κανελλάκη. (Παν. Αργυρόπουλος, Χρ. Πλειώτας)

9ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης για το έργο «Αναβάθμιση του συστήματος δημοτικού φωτισμού». (Παν. Αργυρόπουλος, Χρ. Πλειώτας)