Το “Spartan Race” στη Σπάρτη για 8 χρόνια

Μετά από σύμφωνη γνώμη του δημοτικού συμβουλίου, υπεγράφη τελικά χθες το συμφωνητικό μεταξύ του δήμου Σπάρτης και της εταιρείας “TAF Sports Marketing ΑΕ” για τη διοργάνωση του αγώνα με την επωνυμία “Spartan Race”.

Η διάρκεια της συνεργασίας ορίστηκε στα οκτώ έτη, με έναρξη στις 15/2/2017 και λήξη στις 31/12/2025. Βάσει της συμφωνίας, ο αγώνας θα διεξάγεται κάθε χρόνο τον Οκτώβριο ή το Νοέμβριο, σε περιοχή που θα βρίσκεται εντός των ορίων του δήμου.