“Τρέχετε” σχέδιο βελτίωσης; Σπεύσατε στη ΔΑΟΚ!

trakter

trakter

Ενόψει της ολοκλήρωσης του τρέχοντος προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 και προκειμένου να περιοριστεί στο μέγιστο δυνατό ο κίνδυνος απώλειας κοινοτικών πόρων, παρακαλούνται οι δικαιούχοι σχεδίων βελτίωσης του νομού μας να υποβάλουν όλα τα αιτήματα πληρωμής των επενδυτικών σχεδίων βελτίωσης (μέτρο 121) που υλοποιούν, το αργότερο ως την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στα γραφεία της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Λακωνίας.

Αιτήματα πληρωμής που θα υποβληθούν μετά από αυτήν την ημερομηνία υπάρχει κίνδυνος να μην πληρωθούν εντός του έτους.

Επισημαίνεται ότι για το μέτρο 121 υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς της πληρωμής επιλέξιμων δαπανών ως ανειλημμένων υποχρεώσεων στην επόμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020, με την προϋπόθεση ότι θα πρέπει να έχει υποβληθεί από τον δικαιούχο, εκκαθαριστεί και πληρωθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τουλάχιστον ένα αίτημα πληρωμής, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται (διαδικασίες, ποσοστό δαπανών κλπ) μέχρι τις 31/12/2015.