Τρία νέα έργα αποφάσισε ο Δήμος Σπάρτης

erga 1

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 8 Νοεμβρίου στην Γκοριτσά, ο δήμος Σπάρτης προχώρησε στην έγκριση τριών έργων υποδομών:

1. Της μελέτης και φυσικού αντικειμένου του έργου “Οδοποιία και τεχνικά έργα ΔΕ Θεραπνών 2017”, εκτέλεσης και καθορισμού τρόπου κατασκευής,

2. Της μελέτης και φυσικού αντικειμένου του έργου “Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης στην ΤΚ Χρύσαφας”, εκτέλεσης και καθορισμού τρόπου κατασκευής, και

3. Της παραλαβής τευχών δημοπράτησης της μελέτης αποκατάστασης του δημοτικού σχολείου Άρνας.

Πρόκειται για τρία σημαντικά έργα, που περιλαμβάνονται και στις αποφάσεις των τοπικών συμβουλίων. “Η προσπάθεια συνεχίζεται” δηλώνει σε ανακοίνωσή της η δημοτική αρχή, συμπληρώνοντας πως διεκδικεί “ακόμη περισσότερες χρηματοδοτήσεις για έργα και παρεμβάσεις, με απώτερο σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, τη διευκόλυνση της καθημερινότητας των πολιτών και τη βελτίωση της εικόνας του δήμου”.