Τρεις ακόμη προσλήψεις στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου Σπάρτης

Το Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/8/2018, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος), συνολικά τριών ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής” και τη λειτουργία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ). Συγκεκριμένα πρόκειται να προσλάβει ένα άτομο ΠΕ θεατρολόγων (4ωρη απασχόληση) και δύο ΥΕ προσωπικό καθαριότητας βοηθητικών εργασιών (4ωρη απασχόληση).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση “Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης, Δωριέων 13-15, ΤΚ 23100, Σπάρτη Ν. Λακωνίας”, υπόψιν κ. Ευριδίκης Λερίκου (τηλέφωνο επικοινωνίας 27310 29082).

Υπενθυμίζεται πως για το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχουν προκηρυχθεί πέντε ακόμη θέσεις.