Τρεις θέσεις εργασίας στην Ε’ ΕΠΚΑ

arxaiologos

arxaiologos

Την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προκήρυξε η 5η Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων, για τις ανάγκες του 4ου υποέργου “Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες” του έργου (ΕΣΠΑ) “Δρόμος Νεάπολη-Μονεμβάσια”, ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013”. Συγκεκριμένα προκηρύχθηκαν μία θέση αρχαιολόγου (ΠΕ) και δύο θέσεις ειδικευμένων εργατών (ΥΕ).

Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη στο ακόλουθο link του υπουργείου Πολιτισμού: http://digitallibrary.yppo.gr/Pages/itemview.aspx?documentID=189639.