Προκηρύχθηκε η πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 186 θέσεων τακτικού προσωπικού ΔΕ στο υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Για τη Λακωνία προβλέπονται τρεις θέσεις:

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΦΟΡΕΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΔΕ Φύλαξης Πληροφ/σης Ειδικότητας ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας

(Αρχαιολογικό Μουσείο Νεάπολης Βοιών)

1

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας (Μουσείο και Χώρος Μυστρά)

1

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας (Χώρος Γερακίου Λακωνίας)

1

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων άρχισε τη Δευτέρα 9 Iουλίου και λήγει την Τρίτη 24 Ιουλίου και ώρα 14.00′. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ.