Τρεις οκτάμηνες προσλήψεις στη Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας

Η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας ανακοίνωσε την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της. Συγκεκριμένα πρόκειται για τρεις οκτάμηνες θέσεις, μία ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, μία ΠΕ Μηχανικών/Πολιτικών Μηχανικών και μία ΤΕ Πληροφορικής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση: Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας, Διοικητήριο, 2ο χλμ. ΕΟ Σπάρτης – Γυθείου, Σπάρτη, ΤΚ 23100, απευθύνοντάς την στη Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού/Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας, υπόψη κ. Χριστοφίλης Παπαδάκου (τηλ. επικοινωνίας: 27313 63101 και 63190).