Τρεις προσλήψεις στο άσυλο ανιάτων Σπάρτης

Το ίδρυμα περιθάλψεως χρονίως πασχόντων, ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ “ο Άγιος Παντελεήμων” της ιεράς μητροπόλεως Μονεμβασίας και Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην κάλυψη τριών θέσεων ειδικότητας νοσηλευτικού προσωπικού, με προτίμηση στους αποφοίτους πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης.

Κατόπιν αυτού καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη με το βιογραφικό τους. Οι αιτήσεις και τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν από τη διοίκηση του ιδρύματος και θα ακολουθήσει η επιλογή των ενδιαφερομένων.