Τρεις προσλήψεις στο Δήμο Ανατολικής Μάνης

dimos Anatolikis Manis logo

dimos Anatolikis Manis logo

Το ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Παιδείας & Αθλητισμού Δήμου Αν. Μάνης» ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του και συγκεκριμένα:

Ειδικότητα

Διάρκεια Σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

ΔΕ Μαγείρων

Από την

υπογραφή της

σύμβασης

έως 31/7/2016

1

ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας

Από την

υπογραφή της

σύμβασης

έως 31/7/2016

1

ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων

Από την

υπογραφή της

σύμβασης

έως 31/7/2016

1

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Παιδείας και Αθλητισμού Δήμου Ανατολικής Μάνης, Ελευθερολακώνων 1, Γύθειο, ΤΚ 23200, υπόψιν κ. Μαρίας Μπερτζελέτου (τηλέφωνο επικοινωνίας 27333 60344).