Τριάντα θέματα τη Δευτέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης

dimotiko symvoulio Spartis

dimotiko symvoulio Spartis

Πρόσκληση σε τακτική δημόσια συνεδρίαση απευθύνει για τη Δευτέρα 20 Απριλίου ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης κ. Σπύρος Μοιράγιας. Η συζήτηση θα ξεκινήσει στις 19.00΄, με την ημερήσια διάταξη να έχει ως εξής:

1ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση – περίφραξη και λοιπές εργασίες στο νέο χώρο του β’ νεκροταφείου», αναδόχου Αναστασίου Ζέρβα (εξ αναβολής). Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος.

2ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία ΤΚ Άρνας», αναδόχου εταιρείας ΠΑΡΝΩΝ ΕΕ (εξ αναβολής). (Π. Αργυρόπουλος)

3ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία δημοτικής κοινότητας Σπαρτιατών», αναδόχου Ιωάννη Φάμελου (εξ αναβολής). (Π. Αργυρόπουλος)

4ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμήθειας με τίτλο «Είδη ατομικής προστασίας» (εξ αναβολής). (Π. Αργυρόπουλος)

5ο Επιχορήγηση της ιεράς μητρόπολης Μονεμβασίας και Σπάρτης (εξ αναβολής). (Δημήτρης Αποστολάκος)

6ο Δικαίωμα βοσκής έτους 2015 (καθορισμός βοσκήσιμων εκτάσεων, περισσεύματος βοσκής και βεβαίωση κατάλογου κτηνοτρόφων) (εξ αναβολής). (Δ. Αποστολάκος)

7ο Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 για ενίσχυση Κ.Α. μισθοδοσίας (εξ αναβολής). (Δ. Αποστολάκος)

8ο Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 (εξ αναβολής). (Δ. Αποστολάκος)

9ο Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 για «Προμήθεια υλικών σιδήρου, λαμαρινών και ειδών αλουμινίου για κατασκευή σχαρών και λοιπών ειδών» (εξ αναβολής). (Δ. Αποστολάκος)

10ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμήθειας βιβλιαρίων πρόνοιας (εξ αναβολής). (Θεμιστοκλής Πατσιλίβας)

11ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμήθειας «Επίπλων και σκευών» (εξ αναβολής). (Π. Αργυρόπουλος)

12ο Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών(εξ αναβολής). (Π. Αργυρόπουλος)

13ο Ρύθμιση οφειλών κινητής τηλεφωνίας (εξ αναβολής). (Δ. Αποστολάκος)

14ο Περί έγκρισης σύναψης συνδρομής με την τοπική εφημερίδα «Λακωνικός Τύπος» (εξ αναβολής). (Δ. Αποστολάκος)

15ο Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο «Συλλογή και μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών», προϋπολογισμού 180.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). (Παναγιώτης Ρήγας)

16ο Διατήρηση ή μη κενωθέντος περιπτέρου στη Σπάρτη. (Π. Αργυρόπουλος)

17ο Ετήσια έκθεση πεπραγμένων της επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2014. (Π. Αργυρόπουλος)

18ο Δωρεάν παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για την εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακών διατάξεων σύγχρονης τεχνολογίας. (Δ. Αποστολάκος)

19ο Έγκριση αναληφθείσας από το δήμαρχο δαπάνης ανάθεσης εκτέλεσης έργου «Αποκατάσταση καταρρεύσαντος τοιχείου αντιστήριξης κοιμητηρίου ΤΚ Λογκανίκου» λόγω έκτακτης ανάγκης και σχετική τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2015. (Δ. Αποστολάκος)

20ό Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Αποκατάσταση καταρρεύσαντος τοιχείου αντιστήριξης κοιμητηρίου ΤΚ Λογκανίκου». (Π. Αργυρόπουλος)

21ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2015 για «Ανάπλαση παιδικής χαράς Ευαγγελίστριας Σπάρτης». (Δ. Αποστολάκος)

22ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας. (Δ. Αποστολάκος)

23ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής Λακωνικού Ημερολογίου. (Βασίλης Σκρουμπέλος)

24ο Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών. (Π. Αργυρόπουλος)

25ο Χορήγηση – ανανέωση παραγωγικών αδειών λαϊκής αγοράς 1ου εξαμήνου 2015. (Σταύρος Αργυρόπουλος)

26ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου ΤΚ Κεφαλά», αναδόχου Ιωάννη Κοτσιώνη. (Π. Αργυρόπουλος)

27ο Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση οδού Λεωνίδου». (Π. Αργυρόπουλος)

28ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αναπλάσεις χώρων Ξηροκαμπίου (1ος ειδικός προϋπολογισμός)», αναδόχου Κ/Ξ Β. Γούδη – Γ. Αρώνη. (Π. Αργυρόπουλος)

29ο Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ΔΔ Βλαχιώτη», αναδόχου K/Ξ Ματθαίος Τεχνική Ανώνυμη Εταιρεία –Ολύμπιος ΑΤΕ. (Π. Αργυρόπουλος)

30ο Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Οδοποιία και τεχνικά έργα ΔΕ Φάριδος 2014», αναδόχου Σταύρου Θεοδωρόπουλου. (Π. Αργυρόπουλος).