Τριανταφυλλιά

Τριανταφυλλιά (Γιώργος Κουτσουμπός)