Τρύπη: Αλλαγή του δικτύου ύδρευσης από το Κληροδότημα Φιλιππόπουλου

diktyo ydreysis

diktyo ydreysis

Το Κληροδότημα Ευάγγελου Φιλιππόπουλου προτίθεται να χρηματοδοτήσει την εκτέλεση του έργου «Αλλαγή δικτύου ύδρευσης», προϋπολογισμού 20.000 ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Το έργο θα εκτελεστεί στην τοπική κοινότητα Τρύπης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη των εργασιών, υποβάλλοντας σχετική αίτηση στη γραμματεία του Κληροδοτήματος στη Μαγούλα μέχρι και την Παρασκευή 22/8 (ώρες 8.00′ έως 13.00′). Στην αίτηση θα πρέπει να επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, δηλαδή πτυχίο για έργα κατηγορίας Υδραυλικά ανάλογης δυναμικότητας, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ, καθώς και οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κ. Π. Καπετανέα στο τηλέφωνο 27310 22482 και στο φαξ 27310 22485.