Τσίπα, Οίτυλο

Η παραλία Τσίπα στο Οίτυλο (Άννα Σερεμετάκη)