Τσουχτερό το ευρωπαϊκό πρόστιμο για τα απόβλητα

skoupidia

skoupidia

Την επιβολή χρηματικών κυρώσεων στην Ελλάδα αποφάσισε σήμερα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, κρίνοντας ότι η χώρα δεν έχει εφαρμόσει προηγούμενη απόφασή του από το 2005 με την οποία διαπιστώθηκε ότι υπήρξε παράβαση των υποχρεώσεων βάσει της κοινοτικής οδηγίας «περί των στερεών αποβλήτων».

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάσισε συγκεκριμένα την επιβολή ενός κατ’ αποκοπήν ποσού 10 εκατ. ευρώ, αλλά και (μέχρι την πλήρη εκτέλεση της απόφασης του 2005) χρηματικής ποινής, το ύψος της οποίας θα εξαρτάται από την πρόοδο στην εκτέλεση της απόφασης αυτής εκ μέρους της Ελλάδας. Το εν λόγω ποσό θα ανέλθει, ελλείψει τέτοιας προόδου, σε 14 και πλέον εκατ. ευρώ ανά εξάμηνο καθυστέρησης.