Υγεία: 18 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στα νοσοκομεία Σπάρτης και Μολάων

Στην κάλυψη 1.538 μόνιμων θέσεων εργασίας προτίθεται να προχωρήσει το υπουργείο Υγείας. Από αυτές οι 745 θα καλυφθούν από τον κυλιόμενο πίνακα των προκηρύξεων 4Κ και 5Κ, ενώ για τις υπόλοιπες 793 θα υπάρξει σύντομα κανονική προκήρυξη.
Όπως ενημερώνει η νομαρχιακή επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, ειδικότερα για το νομό μας προβλέπονται οι εξής 18 θέσεις:

Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης

4 ΤΕ νοσηλευτές
4 ΔΕ βοηθοί νοσηλευτές
1 ΤΕ ραδιολογίας – ακτινολογίας
1 ΔΕ προσωπικού Η/Υ
1 ΥΕ βοηθητικού υγειονομικού προσωπικού ειδικότητας βοηθών θαλάμου
2 ΥΕ βοηθητικού υγειονομικού προσωπικού ειδικότητας μεταφορέων ασθενών

Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων

3 ΔΕ βοηθοί νοσηλευτές
2 ΥΕ βοηθητικού υγειονομικού προσωπικού ειδικότητας μεταφορέων ασθενών