Υπέρ της λαϊκής αγοράς στο Νέο Κόσμο τάχθηκε το δημοτικό συμβούλιο Σπάρτης

Το δημοτικό συμβούλιο Σπάρτης έκανε ομόφωνα αποδεκτό, κατά τη συνεδρίαση της 30ης Απριλίου, το αίτημα των κατοίκων Νέου Κόσμου – Ψυχικού Σπάρτης που υποβλήθηκε με 1.100 υπογραφές, για να θεσμοθετηθεί η λειτουργία της λαϊκής αγοράς και στην πλατεία “Σαϊνοπούλου”, στο πλαίσιο της ίσης μεταχείρισης των δημοτών και της ισόρροπης ανάπτυξης των συνοικιών της πόλης.

Σύμφωνα με την εισήγηση του δημάρχου, το θέμα της λειτουργίας της λαϊκής αγοράς στην πλατεία Ν. Κόσμου θα ακολουθήσει τη διαδικασία που προβλέπεται, ώστε να πάρει τις απαιτούμενες γνωμοδοτήσεις και αδειοδοτήσεις στα αρμόδια όργανα και στη συνέχεια, ως ώριμο πλέον θέμα, θα έρθει και πάλι στο δημοτικό συμβούλιο για να υλοποιηθεί.

Οι κάτοικοι της περιοχής χαιρέτισαν τη θετική απόφαση του συμβουλίου και αναμένουν με ενδιαφέρον την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικαστικών ενεργειών μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.