Υπαίτια η Περιφέρεια για τα πρόστιμα 5.000 ευρώ σε παραγωγούς – πωλητές στη λαϊκή της Σκάλας

laiki agora

laiki agora

Την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου κλιμάκιο από αστυνομικούς υπαλλήλους, σε έλεγχο που διενήργησε, βεβαίωσε πρόστιμα 5.000 ευρώ σε παραγωγούς – πωλητές στη λαϊκή αγορά Σκάλας, για πωλήσεις παραγόμενων προϊόντων χωρίς άδεια.

Η αγανάκτηση και απογοήτευση των αγροτών – πωλητών είναι απολύτως δικαιολογημένη, δεδομένου ότι έχουν υποβάλει τις άδειές τους για θεώρηση στο δήμο Ευρώτα. Ο δήμος από την πλευρά του ξεκαθαρίζει πως έχει προβεί σε όλες τις ενέργειες προς την Περιφέρεια Πελοποννήσου για τη συγκρότηση της σχετικής επιτροπής θεώρησης των αδειών, και καλεί τον περιφερειάρχη να επιλύσει το ζήτημα της επιτροπής και τη διαγραφή των υψηλών προστίμων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου, “η χορήγηση των αδειών πώλησης προϊόντων των παραγωγών αυτών στις λαϊκές αγορές γίνεται από τον δήμο και διέπεται από τις διατάξεις του υπ΄ αριθ. Ν. 4264/2014 και της με αρ. απόφασης Α2-704/2014 του υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, ένα από τα δικαιολογητικά για την έκδοση των συγκεκριμένων αδειών είναι και η βεβαίωση της τριμελούς επιτροπής η οποία συστήνεται με απόφαση του οικείου περιφερειάρχη. Με το υπ΄ αριθ. 19540/29-10-2014 έγγραφό μας γνωστοποιήσαμε στο αρμόδιο τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας τα άτομα που ορίστηκαν από το δήμο μας για τη συμμετοχή τους στην τριμελή επιτροπή χορήγησης βεβαιώσεων. Μέχρι σήμερα όμως δεν έχει συσταθεί αυτή η επιτροπή. Και βέβαια δεν μπορούν οι παραγωγοί να έχουν θεωρημένες άδειες ως οφείλουν για την πώληση των προϊόντων τους. Αλλά ούτε είναι παραδεκτό να διακόψουν τη συμμετοχή τους στις λαϊκές, με αντιληπτές τις συνέπειες, αφού είναι θέμα διοίκησης και όχι αμέλεια δική τους”.