ΥΠΑΑΤ: Εκτός λειτουργίας προσωρινά η ηλεκτρονική εφαρμογή συνταγογράφησης

fytofarmaka psekasmoi

fytofarmaka psekasmoi

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εμμένοντας σταθερά στη λογική του θεσμού της συνταγογράφησης για την ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων, ανέστειλε τη λειτουργία της υπάρχουσας ηλεκτρονικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα του, προκειμένου αυτή να εμπλουτιστεί με στοιχεία και παραμέτρους που συμβάλλουν αποτελεσματικότερα στην επίτευξη των σκοπών της.