Υπεγράφη η σύμβαση για την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Νεάπολης

egkatastasi epexergasias limaton

egkatastasi epexergasias limaton

Στο στάδιο της υλοποίησης εισέρχεται το υποέργο 2 “Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Νεάπολης» της πράξης “Δίκτυο αποχέτευσης και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Νεάπολης”.

Η σχετική σύμβαση κατασκευής του έργου, προϋπολογισμού 5.324.860,80 ευρώ με ΦΠΑ, υπεγράφη σήμερα Παρασκευή από το δήμαρχο Μονεμβασίας κ. Ηρακλή Τριχείλη και τον κ. Χρήστο Δρακόπουλο, νόμιμο εκπροσώπο της εταιρείας “Envitec AE”.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, και η συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσής του είναι 22 μήνες, εκ των οποίων 18 αφορούν τις εργασίες ερευνών, σύνταξης της μελέτης, κατασκευής του έργου και δοκιμών, και 4 μήνες για τη δοκιμαστική λειτουργία των εγκαταστάσεων του έργου και την εκπαίδευση του προσωπικού.

Με το υποέργο θα κατασκευαστεί μεταξύ άλλων εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) με τη μέθοδο ενεργούς ιλύος με παρατεταμένο αερισμό, η οποία θα περιλαμβάνει μονάδα υποδοχής λυμάτων και βοθρολυμάτων, μονάδα προεπεξεργασίας, μονάδα βιολογικής επεξεργασίας με νιτροποίηση – απονιτροποίηση, μονάδα απολύμανσης με χλωρίωση – αποχλωρίωση και μονάδα επεξεργασίας ιλύος.

Ο κ. Τριχείλης δήλωσε σχετικά πως, με την έναρξη κατασκευής της ΕΕΛ και την -σε σύντομο χρονικό διάστημα- υπογραφή της σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία για το υποέργο 5 “Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Νεάπολης”, “υλοποιείται ένα σημαντικό έργο υποδομής για το δήμο, το οποίο συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία και αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος, ενισχύοντας ιδιαίτερα τις περαιτέρω προσπάθειες όλων μας για την επίτευξη του στόχου της αειφόρου ανάπτυξης στον τόπο μας”.