Υπερασπίζεται την ίδρυση Πειραματικού στους Μολάους ο προϊστάμενος της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Τις θέσεις της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΔΕ) Λακωνίας σχετικά με την πρόταση ίδρυσης Πειραματικού Σχολείου στους Μολάους εκφράζει με την ακόλουθη ανακοίνωση ο επικεφαλής της ΔΔΕ, δρ Αγάπιος Οικονομίδης:

“Η ΔΔΕ Λακωνίας πιστεύει ότι ο θεσμός των πειραματικών και προτύπων σχολείων αποτελεί αναβάθμιση για τα παιδιά που φοιτούν σε αυτά και δίνει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους μαθητές, ακόμη και στα παιδιά που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα, και ιδιαίτερα σε αυτά της ελληνικής περιφέρειας.

Η πρόταση της ΔΔΕ Λακωνίας για χαρακτηρισμό του γυμνασίου Μολάων ως Πειραματικού μόνο τυχαία δεν είναι. Έγινε με κριτήριο τη γενική πορεία ανάπτυξης της περιοχής της νότιας Λακωνίας και με την πεποίθηση ότι ο θεσμός των πειραματικών σχολείων ανυψώνει το εκπαιδευτικό επίπεδο και συνεισφέρει καίρια στην περαιτέρω πρόοδο όσων φοιτούν σε δημόσια σχολεία.

Τα παιδιά των Μολάων, εκτός από τους ήδη υπάρχοντες εκπαιδευτικούς που επιτελούν το λειτούργημά τους στο μεγαλύτερο βαθμό, θα έχουν τη δυνατότητα να έχουν ως καθηγητές επιστήμονες με υψηλά προσόντα και νέες ιδέες, ευκαιρίες για συνεργασία με το Πανεπιστήμιο και συμμετοχή σε μεγάλο αριθμό ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Εφόσον το σχέδιο για μετατροπή του γυμνασίου Μολάων σε Πειραματικό ευοδωθεί, οι μαθητές των Μολάων θα φοιτούν στο πιο αναβαθμισμένο γυμνάσιο της Λακωνίας και σε ένα από 3-4 καλύτερα γυμνάσια της Πελοποννήσου.

Σε απορίες που έχουν δημιουργηθεί επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

Οι μαθητές που θα φοιτήσουν στο Πειραματικό Γυμνάσιο θα κληρωθούν για να εγγραφούν στην α’ τάξη. Θα υπάρχουν, ωστόσο, αρκετές κενές θέσεις τις πρώτες χρονιές για να συμμετέχουν όλα τα παιδιά των Μολάων και των γειτονικών κωμοπόλεων (Συκέας, Ρειχιάς, Κυπαρισσίου κλπ). Δεν θα αντιμετωπίσουν, επομένως, πρόβλημα όσοι μαθητές δηλώσουν συμμετοχή. Με επιστολή που έχω στείλει στην υπουργό και στην αρμόδια επιτροπή για τα Πειραματικά (ΔΕΠΠΣ) ζητάμε να υπάρξει ειδική ρύθμιση για τα σχολεία της περιφέρειας, όπως αυτό των Μολάων.

Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί του γυμνασίου Μολάων θα συνεχίσουν να διδάσκουν στο ίδιο σχολείο, εκτός κι αν δεν το επιθυμούν οι ίδιοι.

Το πρόγραμμα των πειραματικών σχολείων δεν είναι διαφορετικό από αυτό ενός γυμνασίου τυπικής εκπαίδευσης, με τη διαφορά ότι στα πειραματικά σχολεία υπάρχουν περισσότερες δράσεις για όσους μαθητές το επιθυμούν.

Τα όμορα γυμνάσια θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά, έστω και με λιγότερους μαθητές. Δε θα υποβαθμιστούν. Υπάρχουν, άλλωστε, πολύ μικρότερα σχολεία στη Λακωνία με λίγους μαθητές, χωρίς να έχει τεθεί ποτέ υπό σκέψη το ενδεχόμενο παύσης της λειτουργίας τους.

Αν και υπάρχουν τμήματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου τόσο στη Σπάρτη όσο και στην Τρίπολη και στην Καλαμάτα, είναι προφανές ότι στην ψηφιακή εποχή δε χρειάζεται ο εκπαιδευτικός να βρίσκεται δίπλα στο πανεπιστήμιο. Η συνεργασία, προφανώς, των εκπαιδευτικών ενός πειραματικού σχολείου μπορεί να γίνεται και εξ αποστάσεως χάρη στην τεχνολογία. Η απόσταση, από την άλλη πλευρά, των Μολάων από τη Σπάρτη (περίπου μία ώρα) και από την Καλαμάτα (σχεδόν μία ώρα και σαράντα λεπτά) δεν καθιστούν απαγορευτική την επίσκεψη ειδικών επιστημόνων από τα πανεπιστήμια σε αυτό.

Κλείνοντας, οι μαθητές ενός πειραματικού σχολείου θα έχουν στην κατοχή τους ένα απολυτήριο με μεγαλύτερο κύρος και θα δηλώνουν σε όλη τη ζωή τους: «Είμαι απόφοιτος Πειραματικού!».

Τα οφέλη από τη δημιουργία ενός πειραματικού σχολείου στους Μολάους είναι πολλά και τα έχουμε ήδη επισημάνει. Το μεγαλύτερο όμως πλεονέκτημα είναι ότι στο πειραματικό σχολείο διαμορφώνεται ένα τέτοιο μαθησιακό κλίμα που προσφέρει σε όλους τους μαθητές του εξωτερικά κίνητρα που τους ωθούν προς τη μάθηση”.