Υπογράφεται η νέα είσοδος της Σπάρτης κόστους 5,7 εκατ. ευρώ

Εντός της επόμενης εβδομάδας πρόκειται να υπογραφεί από τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου η σύμβαση υλοποίησης της νέας εισόδου της Σπάρτης, καθώς προεγκρίθηκε το σχέδιο σύμβασης του υποέργου 1 της πράξης “Παραλλαγή της επαρχιακής οδού 4 στο τμήμα Σπάρτη – Πλατάνα – Σκούρα”. Η συνολική δημόσια δαπάνη της σύμβασης ανέρχεται σε 5.698.101,57 ευρώ και η επιλέξιμη σε 5.413.196,49 ευρώ.

Στο έργο προβλέπεται η σύνδεση της Σπάρτης με την περιοχή ανατολικά του Ευρώτα και συγκεκριμένα με την παρακαμπτήρια οδό Σπάρτη – Σκούρα – Πυρί. Το συνολικό μήκος της οδού σύνδεσης εκτιμάται περίπου στο 1,5 χλμ και διατρέχει την πεδινή ζώνη της κοιλάδας του ποταμού. Το οδικό τμήμα περιλαμβάνει και ένα ιδιαίτερα σημαντικό τεχνικό έργο γεφύρωσης του Ευρώτα, συνολικού ανοίγματος 200μ περίπου. Για τη σύνδεση των ιδιοκτησιών εκατέρωθεν της παραλλαγής στα τεχνικά έργα συμπεριλαμβάνεται και μια κάτω διάβαση αγροτικής οδού. Επίσης, στο οδικό έργο, εκτός της κύριας χάραξης, περιλαμβάνεται και παράπλευρο οδικό δίκτυο συνολικού μήκους 1,5 χλμ, καθώς και η κατασκευή ενός τρισκελούς ισόπεδου κόμβου στην περιοχή σύνδεσης του οδικού τμήματος με την παρακαμπτήρια οδό Σπάρτη – Σκούρα – Πυρί.