Υπεγράφη η ΚΥΑ για επιδότηση της κάνναβης βιομηχανικής χρήσης

dendryllia kannavisΥπεγράφη από τον υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Νίκο Παρασκευόπουλο και τον αναπληρωτή υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο Μπόλαρη κοινή υπουργική απόφαση για τον καθορισμό των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων, σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις καλλιέργειας των ποικιλιών κάνναβης για βιομηχανική χρήση με περιεκτικότητα σε τετραϋδροκανναβινόλη μέχρι 0,2%.

Συγκεκριμένα, η χώρα καθιερώνει σύστημα προέγκρισης για την καλλιέργεια κάνναβης για βιομηχανική χρήση, η οποία θα χορηγείται από τα κατά τόπους τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης των Διευθύνσεων Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ. Τα τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης είναι αρμόδια και για τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων, τη συλλογή των δειγμάτων και την αποστολή τους σε δημόσια ή ιδιωτικά διαπιστευμένα, από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εργαστήρια επιλογής του παραγωγού.

Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός “Δήμητρα” ορίζεται ως αρμόδια αρχή για την αξιολόγηση των ποικιλιών κάνναβης που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για βιομηχανική χρήση στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της χώρας, με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας της καλλιέργειας, τη δημιουργία οδηγού καλλιέργειας και την εκπαίδευση των ελεγκτών που πραγματοποιούν τη συλλογή των δειγμάτων. Σημειώνεται ότι στον ΕΛΓΟ “Δήμητρα” και στα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας επιτρέπεται η καλλιέργεια διαφόρων ποικιλιών κάνναβης για ερευνητικούς και πειραματικούς σκοπούς.

Για την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση προέγκρισης στα οικεία τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης συνοδευόμενη από αποδεικτικό για την ακριβή θέση και την έκταση την οποία πρόκειται να καλλιεργήσει, την άδεια χρήσης νερού, αλλά και αντίγραφο ποινικού μητρώου από το οποίο πρέπει να προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών, καθώς και ότι δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε βαθμό κακουργήματος για οποιοδήποτε άλλο αδίκημα.

Οι παραγωγοί που ενδιαφέρονται να προχωρήσουν σε καλλιέργεια κάνναβης για βιομηχανική χρήση θα πρέπει να διαβάσουν επιμελώς τις προβλέψεις της ΚΥΑ, για να να είναι σίγουροι ότι μπορούν να ανταποκριθούν επαρκώς στα ειδικά μέτρα που προβλέπονται για την καλλιέργεια ενός φυτικού είδους με τέτοιες ιδιαιτερότητες. Επίσης, μπορούν να απευθύνονται στις υπηρεσίες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στα τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης, στον ΕΛΓΟ “Δήμητρα” και στα Γεωπονικά Πανεπιστήμια, ώστε να λάβουν τις απαραίτητες κατευθυντήριες οδηγίες καλλιέργειας.