Υπουργείο Εθνικής Άμυνας: Έργο υψηλής προτεραιότητας η Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Σπάρτης

Απάντηση στην πρόσφατη ερώτηση του βουλευτή ΝΔ Λακωνίας Θανάση Δαβάκη για την αποκατάσταση του αρχοντικού Ματάλα (νυν Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Σπάρτης) έδωσε το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Στην ερώτησή του ο κ. Δαβάκης είχε αναφέρει ότι, παρά την αξιέπαινη προσπάθεια συντήρησης που έχει καταβληθεί μέχρι τώρα από την οικεία μονάδα (ΚΕΕΜ), δεν κατέστη δυνατόν να καλυφθούν οι επιτακτικές ανάγκες του κτιρίου και ότι γι’ αυτό το λόγο εξετάστηκε το ενδεχόμενο της χρηματοδότησης του έργου από κοινοτικούς πόρους. Ακολούθως ο λάκωνας βουλευτής ζητούσε να πληροφορηθεί τους λόγους για τους οποίους το έργο δεν κατάφερε τελικώς να χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 – 2013, καθώς και τις ενέργειες στις οποίες το υπουργείο έχει προβεί για να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Στην απάντηση αναφέρεται ότι, παρά το γεγονός ότι το ΥΠΕΘΑ υπέβαλε αίτημα στην αρμόδια ειδική υπηρεσία του υπουργείου Πολιτισμού σχετικά με τη χρηματοδότηση του έργου, αυτή τελικά δεν κατέστη δυνατή εντός του χρηματοδοτικού πλαισίου ΕΣΠΑ 2007 – 2013. Παρ’ όλα αυτά, λόγω της ωριμότητάς του και της ιδιαίτερης πολιτιστικής του αξίας, το έργο εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται ως υψηλής προτεραιότητας και ως εκ τούτου έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες για την ενημέρωση των τευχών δημοπράτησης.

Με αφορμή αυτήν την απάντηση ο κ. Δαβάκης δήλωσε ότι ελπίζει αυτή τη φορά το έργο να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, όπως άλλωστε διαβεβαίωσε προφορικά την αρμόδια Διεύθυνση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ) ο υπεύθυνος Προγραμματισμού του ΠΕΠ Πελοποννήσου. Σε κάθε περίπτωση ο βουλευτής δήλωσε πως θα παρακολουθεί την εξέλιξη της υπόθεσης.