Υπουργείο Πολιτισμού: Δεκαεννέα προσλήψεις στoν Μυστρά

Το υπουργείο Πολιτισμού ανακοίνωσε την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης ως την ολοκλήρωση του υποέργου 1 “Συντήρηση ζωγραφικού διακόσμου και λίθινων στοιχείων των ΙΝ Αγίου Δημητρίου, Παντάνασσας και Ευαγγελίστριας αρχαιολογικού χώρου Μυστρά”.

Συγκεκριμένα πρόκειται για επτά θέσεις ΤΕ συντηρητών αρχαιοτήτων και έργων τέχνης με εξειδίκευση στις τοιχογραφίες, τρεις θέσεις ΔΕ τεχνικών συντήρησης αρχαιοτήτων και έργων τέχνης με εξειδίκευση στις τοιχογραφίες, πέντε θέσεις ΤΕ συντηρητών αρχαιοτήτων και έργων τέχνης με εξειδίκευση στη συντήρηση λίθινων στοιχείων, τρεις θέσεις ΔΕ τεχνικών συντήρησης αρχαιοτήτων και έργων τέχνης με εξειδίκευση στη συντήρηση λίθινων στοιχείων και μία θέση ΥΕ εξειδικευμένου εργάτη.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση: protocol.dsa@culture.gr, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση: ΔΣΑΝΜ [Παν. Τσαλδάρη (Πειραιώς) 81, ΤΚ: 10553, Αθήνα] (τηλ. επικοινωνίας: 210 3215548), απευθύνοντάς την στο Τμήμα Υποστήριξης Λειτουργίας της Υπηρεσίας.