Υπουργικές αποφάσεις για έρευνες υδρογονανθράκων

ereyna gia ydrogonanthrakes

ereyna gia ydrogonanthrakes

Υπεγράφησαν από τον υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Γιάννη Μανιάτη, δύο υπουργικές αποφάσεις για την έρευνα και εκμετάλλευση των ελληνικών υδρογονανθράκων.

Η πρώτη αφορά στην προκήρυξη του διεθνούς γύρου παραχωρήσεων των δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης στις 20 θαλάσσιες περιοχές (blocks) στο Ιόνιο και νότια της Κρήτης. Η απόφαση αποστέλλεται για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και στην επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, η υποβολή προσφορών θα ξεκινήσει από την ημερομηνία δημοσίευσης στην επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και θα διαρκέσει έξι μήνες.

Η δεύτερη απόφαση του υπουργού ΠΕΚΑ αναφέρεται στο διεθνή διαγωνισμό υποβολής προσφορών για τις τρεις χερσαίες περιοχές στη δυτική Ελλάδα («Άρτα – Πρέβεζα», «Αιτωλοακαρνανία» και «Βορειοδυτική Πελοπόννησος») για τις οποίες είχε κατατεθεί εκδήλωση ενδιαφέροντος από την εταιρεία “ENEL στα μέσα Απριλίου.

Με την απόφαση αυτή δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους ενδιαφερόμενους επενδυτές, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους και να υποβάλουν προσφορές για τις περιοχές αυτές. Η απόφαση αποστέλλεται επίσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και στην επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η προθεσμία για την υποβολή των προσφορών είναι 90 ημέρες από τη δημοσίευσή της στην επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.