Υποχρέωση των δήμων η απρόσκοπτη πρόσβαση των ΑμεΑ στη θάλασσα

Την υποχρέωσή τους να εξασφαλίσουν την ανεμπόδιστη πρόσβαση ανθρώπων με ειδικές ανάγκες και ηλικιωμένων σε μία τουλάχιστον παραλία της περιοχής ευθύνης τους υπενθυμίζει στους δήμους το Σωματείο ΑμεΑ Λακωνίας. Η νομοθεσία καθορίζει συγκεκριμένα κριτήρια της σχετικής υποδομής, χώρους αποδυτηρίων και υγιεινής, και προβλέπει τη χρήση συγκεκριμένων εξαρτημάτων, μηχανισμών εισόδου-εξόδου στη θάλασσα, αμαξιδίων και υλικών.

Όπως επισημαίνεται από το σωματείο, η πλέον εύχρηστη και ενδεδειγμένη κατασκευή για την αυτόνομη και ανεξάρτητη είσοδο και έξοδο του χρήστη της προς και από τη θάλασσα είναι το Seatrac. Η ελληνική αυτή κατασκευή έχει ένα αρκετά μεγάλο κόστος αγοράς, μια αρκετά σημαντική ετήσια δαπάνη τοποθέτησης και αποσύνδεσης στην αρχή και το τέλος της θερινής περιόδου, έχει όμως κερδίσει τα εύσημα όλων των ανθρώπων με ειδικές ανάγκες.

Εναλλακτικά το σωματείο προτείνει στους δήμους μια λύση σαφώς οικονομικότερη: την κλασσική υποδομή με τους ειδικούς διαδρόμους, πάνω στους οποίους κινείται με υποβοήθηση από συνοδό το ειδικό αναπηρικό αμφίβιο αμαξίδιο.

Τέλος, ως λύση ανάγκης αναφέρεται και το αμφίβιο αναπηρικό αμαξίδιο με πεπλατυσμένες ρόδες, για να κινείται σε κάθε έδαφος, το οποίο με ισχυρή υποβοήθηση από συνοδό μπορεί να οδηγηθεί στη θάλασσα. Σε αυτή βεβαίως την περίπτωση, δεν υπάρχει καμία αυτονομία του χρήστη.