Υποχρεωτική η επιθεώρηση ψεκαστήρων αυλού που δυναμοδοτούνται από αγροτικά μηχανήματα

psekastika 1

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Λακωνίας έγινε γνωστό ότι με έγγραφο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης έχει αποσαφηνιστεί πως οι ψεκαστήρες αυλού που δυναμοδοτούνται από γεωργικό ελκυστήρα ή άλλο αγροτικό μηχάνημα είχαν και έχουν την υποχρέωση επιθεώρησής τους για μία φορά μέχρι τις 26/11/2016.

Στο νομό μας έχει ήδη εξουσιοδοτηθεί ένας Σταθμός Τεχνικής Επιθεώρησης Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων (ΣΤΕΕΕΓΦ) για τον έλεγχο των ψεκαστικών συγκροτημάτων.

Μετά την 26η Νοεμβρίου 2016 απαγορεύεται η χρήση ψεκαστικού μηχανήματος δυναμοδοτούμενου από γεωργικό ελκυστήρα ή άλλο αγροτικό μηχάνημα χωρίς να έχει πιστοποιητικό επιθεώρησης και αυτοκόλλητο σήμα καταλληλότητας, και η χρήση του επιφέρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις του άρθρου 10α της αριθ. Ε8 1831/39763/7-4-2015 (ΦΕΚ 671 Β΄) Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. Ε8 2010/50687/26-4-2016 (ΦΕΚ 1323 Β΄) Υ.Α. Επιβολή προστίμου από 300 έως 5.000 ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ή στο τηλέφωνο 27313 63323 ή στον ΣΤΕΕΕΓΦ του νομού μας.