Υποχρεώσεις ιδιοκτητών ζώων συντροφιάς

skylos - gata

skylos - gata

Ο δήμος Μονεμβασίας ενημερώνει τους δημότες αλλά και τους επισκέπτες του δήμου που κατέχουν ζώα συντροφιάς (σκύλους, γάτες κλπ) σχετικά με τις υποχρεώσεις που απορρέουν βάσει του νόμου 4039/2012 όπως ισχύει.

Ο ιδιοκτήτης δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς έχει λοιπόν τις παρακάτω υποχρεώσεις:

1. Την ηλεκτρονική σήμανση και καταγραφή κάθε ζώου, συμπεριλαμβανομένων των σκύλων που χρησιμοποιούνται για τη φύλαξη ποιμνίων.

2. Να προσκομίζει ή να αποστέλλει ταχυδρομικά, επί αποδείξει, στον οικείο δήμο, αντίγραφο του πιστοποιητικού ηλεκτρονικής σήμανσης του ζώου.

3. Την έκδοση βιβλιαρίου υγείας του ζώου ή διαβατηρίου σε περίπτωση που αυτό μεταφερθεί στο εξωτερικό, καθώς και να τοποθετεί σε εμφανές σημείο του περιλαίμιου του ζώου μεταλλική κονκάρδα, η οποία παρέχεται κάθε έτος από τους κτηνιάτρους κατά τον ετήσιο αντιλυσσικό εμβολιασμό του.

4. Την τήρηση των κανόνων ευζωίας για κάθε ζώο, να μεριμνά για την κτηνιατρική εξέτασή του και να μην εγκαταλείπει το ζώο του.

5. Τη δήλωση εντός πέντε ημερών της απώλειάς του σε πιστοποιημένο στη διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση σήμανσης κτηνίατρο.

6. Ο κάτοχος ζώου συντροφιάς ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά προκαλείται από το ζώο, σύμφωνα με το άρθρο 924 του Αστικού Κώδικα. Για την αποφυγή ατυχημάτων υποχρεούται κατά τη διάρκεια του περιπάτου να κρατάει το σκύλο του δεμένο και να βρίσκεται σε μικρή απόσταση από αυτόν. Επίσης οφείλει να παίρνει τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να μην εξέρχεται ελεύθερα ο σκύλος του από το χώρο ιδιοκτησίας του και εισέρχεται σε χώρους άλλων ιδιοκτησιών ή σε κοινόχρηστους χώρους.

7. Ο κάτοχος ζώου συντροφιάς υποχρεούται να μεριμνά για τον άμεσο καθαρισμό του περιβάλλοντος από τα περιττώματα του ζώου, εκτός εάν πρόκειται για σκύλο βοήθειας.

8. Ο κάτοχος ζώου συντροφιάς υποχρεούται να μεριμνά για τη στείρωσή του, εφόσον δεν επιθυμεί τη διατήρηση των νεογέννητων ή δεν μπορεί να τα διαθέσει σε νέους ιδιοκτήτες.

9. Αφαιρείται η άδεια κυνηγιού από κυνηγό, του οποίου ο σκύλος που χρησιμοποιείται στο κυνήγι δεν έχει σημανθεί ηλεκτρονικά.

10. Απαγορεύεται η αφαίρεση του μέσου ηλεκτρονικής σήμανσης του ζώου.

11. Απαγορεύεται η δημοσίευση αγγελιών για ζώα συντροφιάς, εάν δεν αναφέρεται ο αριθμός ηλεκτρονικής σήμανσής τους.