Υποχρεώσεις όσων διαθέτουν ζώα συντροφιάς

skyloi

skyloi

Οι δημότες και οι επισκέπτες του δήμου Μονεμβασίας που κατέχουν ζώα συντροφιάς, όπως σκύλους, γάτες ή άλλα δεσποζόμενα ζώα, θα πρέπει να γνωρίζουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν βάσει του νόμου.

Ο ιδιοκτήτης δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς υποχρεούται για την ηλεκτρονική σήμανση και καταγραφή κάθε ζώου, συμπεριλαμβανομένων των σκύλων που χρησιμοποιούνται για τη φύλαξη ποιμνίων. Θα πρέπει επίσηςνα προσκομίζει ή να αποστέλλει ταχυδρομικά, επί αποδείξει, στον οικείο δήμο αντίγραφο του πιστοποιητικού ηλεκτρονικής σήμανσης του ζώου.

Υποχρεωτική είναι και η έκδοση βιβλιαρίου υγείας του ζώου ή διαβατηρίου σε περίπτωση που αυτό μεταφερθεί στο εξωτερικό, καθώς και να τοποθετεί σε εμφανές σημείο του περιλαίμιου μεταλλική κονκάρδα, η οποία παρέχεται κάθε έτος από τους κτηνιάτρους κατά τον ετήσιο αντιλυσσικό εμβολιασμό.

Ο ιδιοκτήτης οφείλει επίσης να μεριμνά για την κτηνιατρική εξέταση του ζώου, να μην το εγκαταλείπει και να δηλώνει εντός πέντε ημερών την απώλειά του σε πιστοποιημένο στη διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση σήμανσης κτηνίατρο.

Ο κάτοχος ζώου συντροφιάς ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά προκαλείται από το ζώο, σύμφωνα με το άρθρο 924 του Αστικού Κώδικα. Για την αποφυγή ατυχημάτων υποχρεούται κατά τη διάρκεια του περιπάτου να κρατάει το σκύλο του δεμένο και να βρίσκεται σε μικρή απόσταση από αυτόν. Επίσης οφείλει να παίρνει τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να μην εξέρχεται ελεύθερα ο σκύλος από το χώρο ιδιοκτησίας του.

Υποχρέωσή του είναι και να μεριμνά για τον άμεσο καθαρισμό του περιβάλλοντος από τα περιττώματα του ζώου (εκτός εάν πρόκειται για σκύλο βοήθειας), όπως και για τη στείρωσή του εφόσον δεν επιθυμεί τη διατήρηση των νεογέννητων ή δεν μπορεί να τα διαθέσει σε νέους ιδιοκτήτες.

Στον κυνηγό του οποίου ο σκύλος δεν έχει σημανθεί ηλεκτρονικά αφαιρείται η άδεια κυνηγίου.

Τέλος, εκ του νόμου απαγορεύεται η αφαίρεση του μέσου ηλεκτρονικής σήμανσης του ζώου, αλλά και η δημοσίευση αγγελιών για ζώα συντροφιάς εάν δεν αναφέρεται ο αριθμός ηλεκτρονικής σήμανσής τους.

Ο δήμος Μονεμβασίας παρακαλεί για την τήρηση των ανωτέρω και υπενθυμίζει ότι η αθέτησή τους επιφέρει ποινικές και διοικητικές κυρώσεις, καθώς και ανάλογα χρηματικά πρόστιμα.