Φάκελοι υποψηφιότητας για νέους αγρότες

Neoi agrotes

Neoi agrotes

Από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δημοσιοποιήθηκε η 2η πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο καθεστώς του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Άξονα 1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 για το έτος 2014. Ως περίοδος υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης – φακέλων υποψηφιότητας ορίζεται η περίοδος από 18/3/2014 έως 16/5/2014. Ο υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλει το φάκελο υποψηφιότητας σε δύο αντίγραφα στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας του τόπου της μόνιμης κατοικίας του.

Η οικονομική ενίσχυση που μπορεί να χορηγηθεί κυμαίνεται από 10.000 έως 20.000 ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, στο τηλέφωνο 27313 63323 και στην ιστοσελίδα www.agrotikianaptixi.gr.