Φυτοφάρμακα – έλεγχοι: “Διαμάντι” το λακωνικό λάδι

fytofarmaka psekasmoi

fytofarmaka psekasmoi

Ανακοινώθηκε από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) Λακωνίας η επικείμενη έναρξη διενέργειας δειγματοληψιών για την ύπαρξη υπολειμμάτων σε οπωροκηπευτικά, σε όλα τα σημεία συγκέντρωσης, διακίνησης και διάθεσης προϊόντων φυτικής προέλευσης. Οι έλεγχοι διεξάγονται βάσει του επισήμου ετησίου προγράμματος ελέγχου υπολειμμάτων του υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Σε περίπτωση μάλιστα καταγγελιών, πραγματοποιούνται δειγματοληψίες και πέρα από τα είδη που καθορίζονται από το πρόγραμμα.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κοινοποίηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων του 2013 και 2014.

Το 2013 συνολικά ελέγχθηκαν 32 δείγματα αγροτικών προϊόντων και 6 δείγματα ελαιολάδου. Αυτά ελήφθησαν από λαϊκές αγορές, διάφορα οπωροπωλεία και υπεραγορές (ιδιωτικές και αλυσίδες) και όλα αφορούσαν σε είδη συμβατικής καλλιέργειας, εκτός από δύο δείγματα βιολογικής. Τα προαναφερθέντα ήταν προέλευσης Λακωνίας, αλλά και άλλων περιοχών της Ελλάδας, όπως Κοζάνης, Κορινθίας, Αργολίδας, Μεσσηνίας, Χανίων, Ημαθίας, Τυρνάβου, Αρκαδίας, Θήβας και δείγματα εισαγωγής.

Η ανάλυση των δειγμάτων πραγματοποιήθηκε από τα αρμόδια εργαστήρια ελέγχου για το νομό μας, τα οποία είναι το Εργαστήριο Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, το Εργαστήριο Ελέγχου Υπολειμμάτων του ΠΚΠΦ & ΠΕ Ναυπλίου και του ΠΚΠΦ & ΠΕ Πειραιώς. Η ανάλυση στα 6 δείγματα ελαιολάδου αφορούσαν σε έλεγχο στο πλαίσιο του προγράμματος δακοκτονίας και δεν ανιχνεύτηκαν υπολείμματα.

Από τα συνολικά 32 δείγματα αγροτικών προϊόντων που ελέγχθηκαν, διαπιστώθηκε πρόβλημα σε 4 δείγματα. Συγκεκριμένα βρέθηκαν σε:

Ένα δείγμα σπανάκι σε αλυσίδα υπεραγοράς, προέλευσης Βοιωτίας, με ανίχνευση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος με τη δραστική ουσία chlorothalonil (μυκητοκτόνο) σε συγκέντρωση υπολειμμάτων της δραστικής ουσίας ανώτερη από τα ανώτατα επιτρεπτά όρια (MRL). Στον παραγωγό επεβλήθησαν οι προβλεπόμενες σύμφωνα με τη νομοθεσία διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.

Ένα δείγμα σπανάκι σε οπωροπωλείο, προέλευσης Βοιωτίας, με ανίχνευση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος με τη δραστική ουσία chlorothalonil (μυκητοκτόνο) σε συγκέντρωση υπολειμμάτων της δραστικής ουσίας ανώτερη από τα ανώτατα επιτρεπτά όρια (MRL). Στον παραγωγό επιβλήθησαν οι προβλεπόμενες σύμφωνα από τη νομοθεσία διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.

Ένα δείγμα ροδακίνων σε αλυσίδα υπεραγοράς, προέλευσης Ημαθίας, με ανίχνευση του μη εγκεκριμένου για τη συγκεκριμένη καλλιέργεια φυτοπροστατευτικού προϊόντος με δραστική ουσία propargite (ακαρεοκτόνο).

Ένα δείγμα μαρουλιού σε αλυσίδα υπεραγοράς, προέλευσης Αργολίδας, στο οποίο ανιχνεύθηκαν υπολείμματα του μη εγκεκριμένου για την καλλιέργεια τους μαρουλιού φυτοπροστατευτικού προϊόντος με δραστική ουσία clothianidin (εντομοκτόνο).

Από τα 32 ληφθέντα δείγματα, βρέθηκαν δύο με πρόβλημα υπέρβασης ορίου υπολειμμάτων και δύο με ανίχνευση μη εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων, ποσοστό δηλαδή 12,5% των δειγμάτων. Από τα 6 δείγματα που ελήφθησαν από τη λαϊκή αγορά κανένα δεν παρουσίασε πρόβλημα. Από τα 21 τα οποία ελήφθησαν από υπεραγορές και σούπερ μάρκετ τα 3 ήταν προβληματικά (ποσοστό δηλαδή 14,28%) και από τα 5 που ελήφθησαν από οπωροπωλεία το ένα παρουσίασε πρόβλημα (20%).

Το 2014 ελέγχθηκαν 43 δείγματα αγροτικών προϊόντων και 6 δείγματα ελαιολάδου.

Η ανάλυση στα έξι δείγματα ελαιολάδου αφορούσαν επίσης σε έλεγχο στο πλαίσιο του προγράμματος δακοκτονίας και πάλι δεν ανιχνεύτηκαν υπολείμματα.

Από τα συνολικά 43 δείγματα που ελέγχθηκαν, διαπιστώθηκε πρόβλημα σε ένα δείγμα. Συγκεκριμένα βρέθηκε:

Ένα δείγμα αρακά ληφθέν από τη λαϊκή αγορά Σπάρτης, προέλευσης Λακωνίας, στο οποίο ανιχνεύθηκαν υπολείμματα του μη εγκεκριμένου για την καλλιέργεια του αρακά φυτοπροστατευτικού προϊόντος με δραστική ουσία flutriafol (μυκητοκτόνο).

Από τα 43 ληφθέντα δείγματα βρέθηκε ένα προβληματικό, με ανίχνευση μη εγκεκριμένου φυτοπροστατευτικού προϊόντος, ποσοστό δηλαδή 2,3% των δειγμάτων. Από τα 4 δείγματα που ελήφθησαν από τη λαϊκή αγορά ένα παρουσίασε πρόβλημα (25%), από τα 28 τα οποία ελήφθησαν από υπεραγορές και σούπερ μάρκετ και από τα 11 που ελήφθησαν από οπωροπωλεία κανένα δεν παρουσίασε πρόβλημα. Επιπλέον βρέθηκε και ένα δείγμα μανταρινιών προέλευσης Λακωνίας σε δειγματοληψία που διενήργησε η ΔΑΟΚ Χαλκιδικής, με υπολείμματα του μη εγκεκριμένου φυτοπροστατευτικού προϊόντος για τη συγκεκριμένη καλλιέργεια dimethomorph (μυκητοκτόνο). Στους παραγωγούς των προβληματικών δειγμάτων με ανίχνευση υπολειμμάτων μη εγκεκριμένης για την καλλιέργεια δραστικής ουσίας επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις ύψους 300 – 30.000 ευρώ, ενώ σε αυτούς που παράγουν αγροτικά προϊόντα στα οποία ανιχνεύονται φυτοπροστατευτικές ουσίες σε συγκέντρωση υπολειμμάτων της δραστικής ουσίας ανώτερη από τα ανώτατα επιτρεπτά όρια η κείμενη νομοθεσία προβλέπει τόσο διοικητικές κυρώσεις, ύψους 1.000 – 50.000 ευρώ, όσο και ποινικές, με διαβίβαση του φακέλου της υπόθεσης στον εισαγγελέα.

Από τη ΔΑΟΚ Λακωνίας υπογραμμίζεται ότι η άρνηση ή η παρακώλυση διενέργειας ελέγχου από τα εξουσιοδοτημένα όργανα επισύρει ποινικές και διοικητικές κυρώσεις προς τον ελεγχόμενο συναλλασσόμενο.

Όπως τέλος συμπεραίνει η Δ/νση, “από τα χαμηλά ποσοστά εύρεσης δειγμάτων με ανίχνευση υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών ουσιών σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, είναι εμφανής η αποτελεσματικότητα εφαρμογής και η επίτευξη σκοπιμότητας του συγκεκριμένου προγράμματος, η οποία είναι η συμμόρφωση – ευαισθητοποίηση των παραγωγών στις κείμενες διατάξεις και η ασφάλεια των καταναλωτών”.