Φυτοφάρμακα: Τι θα ισχύσει από τις 18/9 για την προμήθειά τους

fytofarmaka psekasmoi

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Λακωνίας ανακοινώνεται πως από 18 Σεπτεμβρίου, οπότε θα έχει ολοκληρωθεί και τεθεί σε λειτουργία η ηλεκτρονική εφαρμογή συνταγής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, η πώληση επαγγελματικής χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων θα διενεργείται μόνο εφόσον έχει εκδοθεί συνταγή, σε κατόχους πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.

Οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων (κάτοχοι του πιστοποιητικού) θα πρέπει να γνωρίζουν:

1) Η συνταγή χρήσης γεωργικού φαρμάκου αποτελεί έγγραφη γνωμάτευση ως προς την αναγκαιότητα της χρήσης του.

2) Η συνταγή είναι απαραίτητη για όλες τις προσυλλεκτικές και μετασυλλεκτικές χρήσεις και αφορά σε όλες σχεδόν τις καλλιέργειες. Εξαίρεση αποτελούν τα δασικά και ανθοκομικά είδη, τα αρωματικά φυτά, καθώς και καλλιέργειες ήσσονος σημασίας. Για τις εξαιρέσεις αυτές ισχύει η υποχρέωση τήρησης ηλεκτρονικής καταγραφής της λιανικής πώλησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

3) Η συνταγή εκδίδεται από επιστήμονα που πληροί τις προϋποθέσεις και είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο συνταγογράφων γεωργικών φαρμάκων.

4) Στη συνταγή, εκτός της συνιστώμενης δραστικής ουσίας και του προτεινόμενου σκευάσματος φαρμάκου, αναγράφονται οι δόσεις και ο χρόνος επέμβασης προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

5) Η συνταγή ισχύει για οποιοδήποτε άλλο σκεύασμα της ίδιας δραστικής ουσίας, περιεκτικότητας και μορφής, υπό την προϋπόθεση ότι δεν φέρει πιο επιβαρυντικό σύμβολο κινδύνου στην ετικέτα του (εικονόγραμμα) και ότι η συγκεκριμένη χρήση περιλαμβάνεται στην έγκρισή του.

6) Η συνταγή εκδίδεται σε τόσα αντίγραφα όσα ακριβώς χρειάζονται προκειμένου να διατηρείται ένα αντίγραφο από τον εκδότη, τον χρήστη (τριετής υποχρέωση διατήρησης στο αρχείο από την ημερομηνία έκδοσής της) και από το κατάστημα λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων.

Περισσότερες πληροφορίες με σκοπό την ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου δίνονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.