Χάραξη στρατηγικής για τον τουρισμό

Mythical Peoloponnese

Συνάντηση εργασίας με τους φορείς τουρισμού πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, στο πλαίσιο της χάραξης στρατηγικής για την Έξυπνη Εξειδίκευση του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης 2014-2020. Στο νέο πρόγραμμα -οι άξονες προτεραιότητας του οποίου αφορούν στην έρευνα και την καινοτομία- οι επαγγελματίες του τουρισμού κατέθεσαν τις αρχικές τους απόψεις για τις σύγχρονες ανάγκες της τουριστικής αγοράς, αλλά και για την ανάπτυξη του προορισμού “Πελοπόννησος”. Τέθηκαν επίσης προς συζήτηση και προτάσεις όπως η δημιουργία ερευνητικού παρατηρητηρίου για τον τουρισμό της Πελοποννήσου και στοχευμένες δράσεις για περαιτέρω ενίσχυση της καινοτομίας.

Στη συνάντηση παρευρέθη η αρμόδια θεματική αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου, η οποία επεσήμανε τις ενέργειες που έχει υλοποιήσει έως τώρα η Περιφέρεια όσον αφορά στην καθολική προσέγγιση και ολοκληρωμένη διαχείριση του προορισμού με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη. Η κ. Νικολάκου αναφέρθηκε στην ένταση των δράσεων προβολής που λαμβάνουν μέρος αυτή την περίοδο σε όλη την Ευρώπη συνολικά για τον προορισμό “Πελοπόννησος”, τις προτεραιότητες που έχει θέσει η περιφερειακή αρχή, αλλά και τις καινοτομικές εφαρμογές που έως τώρα έχουν τεθεί σε εφαρμογή (DIS, mobile guide, mobile game). Η κ. Νικολάκου στάθηκε ιδιαίτερα στη διασύνδεση του τουρισμού με τη διατροφή και τη γαστρονομία, και έθεσε την αναγκαιότητα συνεργασίας όλων των φορέων για τη συγκροτημένη ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος της Πελοποννήσου.

Παρέμβαση έκανε και ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού κ. Απόστολος Παπαφωτίου, ο οποίος αναφέρθηκε στο έργο που υλοποιείται στον τομέα του πολιτισμού, αλλά και στην ανάγκη διασύνδεσής του με τον τουρισμό. Τόνισε τέλος ο κ. Παπαφωτίου την ανάγκη η κάθε ερευνητική δραστηριότητα να έχει άμεσα και ορατά αποτελέσματα για την κοινωνία.

Οι συμμετέχοντες κατέληξαν στον εμπλουτισμό της συνεργασίας όλων των φορέων του τουρισμού, αξιοποιώντας τη δυνατότητα που προσφέρει το νέο πρόγραμμα της Έξυπνης Εξειδίκευσης, οι άξονες του οποίου θα συγκεκριμενοποιηθούν σε νέες συναντήσεις.