Χαιρετισμός κ. Ευσταθίου για την έναρξη της σχολικής χρονιάς

Eystathios agiasmos

mitropolitis k. Eystathios

Προς

τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας,

μέ τήν ἔναρξη τῶν μαθημάτων τους.

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Σᾶς καλωσορίζω καί ἐγώ μέ χαρά στό χῶρο τοῦ σχολείου σας καί σᾶς εὔχομαι καλή καί εὐλογημένη χρονιά.

Παρακολουθοῦμε τόν τελευταῖο καιρό ἀπό τά μέσα ἐνημέρωσης βομβαρδισμούς πού ἰσοπεδώνουν τά σπίτια τῶν ἀνθρώπων καί ἐγκληματικές ἐνέργειες σέ βάρος τοῦ ἄμαχου πληθυσμοῦ καί προπάντων τῶν ἀθώων παιδιῶν καί ραγίζει ἡ καρδιά μας.

Ὅταν βλέπουμε ν΄ ἀποκεφαλίζονται ἀθῶοι ἄνθρωποι, νά πληγώνονται καί νά σκοτώνονται παιδιά στήν ἡλικία τή δική σας, ἡ θλίψη μας γίνεται κατάθλιψη γιά τό κατάντημα τῶν ἀνθρώπων πού δέν ἔχουν τό Θεό τους καί ξεπερνοῦν στήν ἀγριότητα τά ἀνήμερα θηρία.

Καί ἐνῶ ἡ εἰκόνα αὐτή μᾶς δημιουργεῖ πόνο καί θλίψη γιά τό κατάντημα τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου, μιά ἄλλη εἰκόνα εὑρίσκεται μπροστά μας σήμερα, πού μᾶς παρηγορεῖ καί μᾶς κάνει νά ἐλπίζουμε.

Ἡ εὐχάριστη εἰκόνα εἶσθε ἐσεῖς μέ τή χαρούμενη ὄψη, μέ τό ὁλοφώτεινο πρόσωπο καί τήν ἐξόφθαλμη αἰσιοδοξία.

Ἔχετε τήν ἐλευθερία νά σπουδάσετε καί νά μορφωθεῖτε. Ἔχετε τά σχολικά σας κτίρια πού δέ βομβαρδίζονται, μέ κίνδυνο νά χάσετε τή ζωή σας. Ἔχετε τά ἐνδύματά σας καί τά ὑποδήματά σας καί δέ γυρνᾶτε γυμνοί καί τρισάθλιοι, μέ φόβο καί τρόμο στά σπήλαια καί στά βουνά. Ἔχετε στήν καρδιά σας ἠρεμία καί γαλήνη καί δέν κάνει τό αἷμα σας νερό ὁ φόβος τοῦ θανάτου καί τοῦ διωγμοῦ. Ἔχετε ἕνα πιάτο φαγητό στό σπίτι σας καί δέν ἔδειξε ἀκόμη ἡ πεῖνα τό σκληρό πρόσωπό της.

Δοξάστε τό Θεό γι’ αὐτά πού ἔχετε καί ἀπολαμβάνετε καί ἀξιοποιῆστε τα κατά τόν καλύτερο τρόπο. Γιά ὅσα σᾶς λείπουν ἀγωνισθεῖτε καί σεῖς καί προπάντων δημιουργῆστε τίς προϋποθέσεις γιά ἕνα καλύτερο αὔριο.

Ἀξιοποιῆστε τίς εὐκαιρίες πού ἔχετε μπροστά σας, δηλαδή τούς καλούς γονεῖς σας, τούς ἄξιους ἐκπαιδευτικούς σας, τήν ἐλευθερία, πού εἶναι πολύτιμο ἀγαθό, καί τή γνώση πού σᾶς προσφέρεται καί κάνει τόν ἄνθρωπο περισσότερο ἄνθρωπο.

Προσευχηθεῖτε στό Θεό γιά τήν καταξίωσή σας καί ἡ βοήθειά Του θά σᾶς ἀνεβάσει πολύ ψηλά, ὥστε ὄχι μόνο τόν ἑαυτό σας νά εὐεργετήσετε, ἀλλά καί τούς ἄλλους, πού πρέπει νά τούς θεωροῦμε ἀδλεφούς μας.

Σᾶς διαβεβαιώνω, παιδιά μου, ὅτι θά προσεύχομαι καί θά παρακαλῶ τό Θεό σέ κάθε θεία λειτουργία νά σᾶς φωτίζει, νά σᾶς προστατεύει καί νά σᾶς καθοδηγεῖ στόν ἴσιο δρόμο. Παρακαλῶ καί σᾶς νά ἔχετε πνεῦμα πρόθυμο γιά τήν ἀπόκτηση γνώσεων καί γιά τή δημιουργία ἤθους, γιατί καί τά δύο εἶναι ἀπαραίτητα, προκειμένου ν’ ἀλλάξει ἡ κοινωνία μας, νά σβήσει τό κακό πού ὑπάρχει καί νά δημιουργηθεῖ ἕνας ὄμορφος κόσμος, ὅπως τόν θέλει ὁ Θεός καί ὅπως τόν ἐπιθυμεῖ ἡ ἁγνή ψυχή σας.

Καί πάλι στούς καλούς ἐκπαιδευτικούς σας καί στό καθένα σας χωριστά εὔχομαι καλή χρονιά.

Ὁ Πνευματικός σας Πατέρας