Η απίστευτης έντασης βροχόπτωση που συνοδεύθηκε από έντονη χαλαζόπτωση αργά το βράδυ της Κυριακής 16 Ιουλίου στις περιοχές της Καλλονής, της Γκοριτσάς και των Αγίων Αναργύρων προκάλεσε πρωτόγνωρη ζημιά στις καλλιέργειες, και σε μερικές περιπτώσεις ολοσχερή καταστροφή τους.

Το χαλάζι έπληξε κυρίως ελιές, αμπέλια και κηπευτικά, ενώ από την έντονη βροχόπτωση πέτρες και μεγάλος όγκος χωμάτων έκλεισαν και κατέστρεψαν δρόμους. Ο δήμος Σπάρτης κινούμενος έγκαιρα προχώρησε στην αναγγελία ζημιάς στον ΕΛΓΑ για τις ανωτέρω περιοχές, ενώ άμεσα μηχανήματά του θα αποκαταστήσουν τις ζημιές στο αγροτικό οδικό δίκτυο.

Όσοι παραγωγοί έχουν υποστεί ζημιά στη φυτική παραγωγή μπορούν να υποβάλουν δηλώσεις έως και την Τρίτη 1 Αυγούστου στην ανταποκρίτρια του ΕΛΓΑ κ. Νικολέτα Πλαγάκη (τηλ. 27310 22226, εσωτ. 116).

Σημειώνεται ότι λόγω αλλαγής του συστήματος δηλώσεων από χειρόγραφο σε ηλεκτρονικό, οι παραγωγοί θα πρέπει:

1. Να έχουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί τους προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα καταχώρισης στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΕΛΓΑ,

2. Να αποφεύγουν την προσέλευσή τους κατά την τελευταία ημέρα, διότι σε ενδεχόμενο πρόβλημα καταχώρισης στην ηλεκτρονική εφαρμογή, η αίτηση ενδέχεται να καταχωριστεί ως εκπρόθεσμη.

Υπενθυμίζεται ότι:

1. Δεν καλύπτονται οι ζημιές σε μη συστηματικές ή εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, ή που κατά ανεξάρτητο αγροτεμάχιο έχουν λιγότερα από δέκα δένδρα ή καταλαμβάνουν κατ’ είδος έκταση μικρότερη από ένα στρέμμα. (Σημείωση: Ισχύει συνδυαστικά, δηλ. δεν καλύπτεται πχ έκταση 1,5 στρέμμα με 8 δένδρα, ούτε και έκταση 0,9 στρέμματα με 15 δένδρα).

2. Δήλωση ζημιάς υποβάλλεται μόνο αν από το συγκεκριμένο αίτιο έχει ζημιωθεί η καλλιέργεια ανά αγροτεμάχιο σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% της συνολικής αναμενόμενης παραγωγής.

3. Με τη δήλωση ζημιάς καταβάλλονται από τους παραγωγούς τα τέλη εκτίμησης, που ανέρχονται σε 0,10€/δένδρο.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για υποβολή της δήλωσης:

– Αντίγραφο δήλωσης καλλιέργειας/εκτροφής ΕΛΓΑ έτους 2017 (ΟΣΔΕ).

(Σημ. Είναι ευνόητο ότι θα πρέπει να υπάρχει ταύτιση των στοιχείων με τη δήλωση ζημιάς για το ζημιωμένο αγροτεμάχιο (όνομα παραγωγού, ίδια τοπωνύμια, έκταση και αριθμός δένδρων). Η δήλωση καλλιέργειας έχει υποβληθεί μαζί με την αίτηση ενιαίας ενίσχυσης έτους 2017 στην ΕΑΣ Λακωνίας).

– Για ζημιές σε πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα συνυποβάλλεται και σχετική βεβαίωση της Δ/νσης Γεωργίας ότι τα ζημιωμένα αγροτεμάχια επιδοτούνται ως βιολογικά.