Χαμηλό ιικό φορτίο εντοπίστηκε στα λύματα της ΔΕΥΑΣ

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΕΥΑΣ, στα αποτελέσματα της δωδέκατης δειγματοληψίας που έγινε στα λύματα του βιολογικού καθαρισμού Σπάρτης στις 24/2 για την ανίχνευση του ιού SARS-COV-2 “το ιικό φορτίο ήταν πολύ χαμηλό”.