“Χειμαρρώδης αδιαφορία”

Poulokefalos Giorgos 1γράφει ο πολιτικός μηχανικός Γιώργος Πουλοκέφαλος
________________________________________________________

Μια θεομηνία είναι θεομηνία και δεν προσφέρεται ούτε για μικροπολιτική ούτε για αντεγκλήσεις, όταν μάλιστα έχουν χαθεί ανθρώπινες ζωές. Όμως μια ακόμη προσέγγιση θα ήταν χρήσιμη, αφού αυτό το ενδημικό πλέον φαινόμενο, με την αρωγή της κλιματικής αλλαγής, θα μας επισκέπτεται τακτικότερα, με ένταση και με διάρκεια.

Καλαμάτα, Σπάρτη, Σκάλα, Μεσσήνη, Άργος, Κόρινθος, πριν από λίγο καιρό Μεγαλόπολη, Τεγέα, Τρίπολη, ένας κατάλογος που υπογραμμίζει με θλιβερό τρόπο τη… χειμαρρώδη αδιαφορία που διαρκώς θα διογκώνεται και θα «πνίγει» την πραγματικότητα! Οι καταιγίδες που μας έπληξαν ήταν ισχυρότατες μεν, προβλέψιμες δε και τα καταστροφικά τους αποτελέσματα θα μπορούσαν να είναι μικρότερα και λιγότερα!

Γιατί όταν ρέματα εξαφανίζονται ή κάτω από μπάζα ή κάτω από έργα «αξιοποίησης» τοπικού χαρακτήρα ή για κοίτες που μεταβλήθηκαν σε οικόπεδα και οικοδομήθηκαν, τότε η οργή της φύσης είναι το επακόλουθο!

Η στάση των νεοελλήνων απέναντι στα ρέματα, τους φυσικούς και αναντικατάστατους αποδέκτες των ομβρίων, παραμένει εκμεταλλευτική χρόνια τώρα! Όταν τα ρέματα, με περίσσευμα ευκολίας, μετατρέπονται σε οικόπεδα ή γίνονται δρόμοι ή παραγεμίζονται με μπάζα και αυτή η συνεχιζόμενη δράση είναι και παραμένει ακώλυτη, θα εξακολουθούμε να θρηνούμε και αθώα θύματα και θα χάνονται περιουσίες!

Η μανία της φύσης μπορεί να περιοριστεί ως προς τα αποτελέσματα, αν εγκαίρως γίνουν τα αυτονόητα, όπως ο καθαρισμός της κοίτης των ποταμών και των ρεμάτων (αποκλειστική αρμοδιότητα της Περιφέρειας), η απομάκρυνση επιχώσεων και επικίνδυνων πρανών, η οριοθέτηση ρεμάτων, η παρεμπόδιση για απόρριψη μπάζων και σκουπιδιών στις κοίτες. Να γίνουν άμεσα υδρολογικές μελέτες για επισήμανση επικίνδυνων σημείων σε καλυμμένες κοίτες – αποδέκτες ομβρίων. Επανεξέταση των καλύψεων των ρεμάτων όπου έχουν επισυμβεί, με διερεύνηση δυνατότητας κατασκευής ανοικτών διατομών για την επιφανειακή απορροή των ομβρίων. Φύτευση των ορεινών κλιτύων περί τα ρέματα. Αντιπλημμυρικά έργα ενίσχυσης τεχνητών αναχωμάτων, κατασκευή ανασχετικών φραγμάτων και μικροφραγμάτων συγκράτησης φερτών υλών. Εξασφάλιση της επιφανειακής απορροής των ομβρίων σε παραλιακές περιοχές.

Και τόσα ακόμη έργα που οι ειδικοί μπορούν να προτείνουν!

Έναντι όλων αυτών «διεπράχθησαν» και συνεχίζουν να γίνονται τα αντίθετα!
Λες και επικρατεί κατάσταση συλλογικής παράκρουσης! Κανένας δεν βλέπει πριν από το φαινόμενο, κανένας δεν ακούει, κανένας δεν τολμά, κανένας δεν ευθύνεται! Τα κονδύλια του ΕΣΠΑ, η μόνη σοβαρή πηγή χρηματοδότησης έργων υποδομής, κατακερματίζονται σε έργα αμφίβολης αποτελεσματικότητας και χρησιμότητας!
Και ο τόπος πορεύεται ευάλωτος μέχρι την επόμενη θεομηνία, για να υπάρχει απλώς η ισχυρή τεκμηρίωση της «λασπωμένης» αλήθειας, της ολιγωρίας εκείνων που έχουν επιφορτισθεί με την καθημερινότητα, αλλά και του σχεδιασμού της επόμενης μέρας. Οι οιονεί ενεργοί πολίτες ας ευαισθητοποιηθούν και ας απαιτήσουν! Εν τέλει μια κοινωνία δεν κρίνεται μόνον από τους ταγούς της αλλά και από τους πολίτες της!