Χιονισμένος Ταΰγετος

Χιονισμένος Ταΰγετος

(Χρήστος Μπαλαμπάνος)