Χορήγηση δικαιωμάτων φύτευσης αμπελώνα από το Εθνικό Αποθεματικό

ampeli

ampeli

Οι παραγωγοί που επιθυμούν να αποκτήσουν δικαιώματα φύτευσης αμπέλου από το Εθνικό Αποθεματικό μπορούν να καταθέσουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2014, στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (διοικητήριο, Σπάρτη), συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Για περισσότερες πληροφορίες (δικαιούχοι, δικαιολογητικά κλπ) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την ΔΑΟΚ της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας στο τηλέφωνο 27313 63320.