Χρήσιμες πληροφορίες για τα προγράμματα μελισσοκομίας

melisses

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Λακωνίας ανακοινώθηκαν τα ακόλουθα που αφορούν τη δήλωση κυψελών διαχείμασης, την ενίσχυση δράσης 3.2 “Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας” και της δράσης 3.1 “Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων”:

Δήλωση κυψελών διαχείμασης
Όλοι οι μελισσοκόμοι-κάτοχοι μελισσοκομικών βιβλιαρίων πρέπει μέχρι 31/12/2016 να υποβάλουν στην ανωτέρω υπηρεσία αίτηση-δήλωση κυψελών έτοιμων για διαχείμαση, διαφορετικά θα αποκλείονται από όλα τα προγράμματα μελισσοκομίας. Επιτόπιοι έλεγχοι μπορεί να γίνονται ανά πάσα στιγμή από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Δικαιούχοι ενίσχυσης δράσης 3.2
Θα ενισχύεται η δαπάνη μετακίνησης των μελισσοσμηνών από τον συνήθη μόνιμο τόπο της μελισσοκομικής εκμετάλλευσης σε άλλον κατά το χρονικό διάστημα από 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους έως και την 20η Μαΐου του επόμενου. Οι δικαιούχοι πρέπει να πληρούν τα εξής βασικά κριτήρια:
α) Να έχουν βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων (ΜΑΕΕ) ως επαγγελματίες αγρότες.
β) Να είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον 110 παραγωγικών μελισσοσμηνών και η ελάχιστη ακαθάριστη αξία της παραγωγής τους να είναι 8.000 ευρώ.
γ) Να είναι κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου σε ισχύ μέχρι τη λήξη του κάθε ετήσιου προγράμματος, δηλαδή μέχρι 31 Ιουλίου του έτους του προγράμματος.
δ) Να υποβάλλουν την αίτηση-δήλωση κυψελών διαχείμασης στην υπηρεσία από 1η Σεπτεμβρίου έως και 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.
ε) Να υποβάλουν την αίτηση δήλωσης για τη συμμετοχή στη δράση 3.2 στη ΔΑΟΚ για τις επόμενες μετακινήσεις των μελισσοσμηνών τους, δηλαδή να ενημερώνουν την αρμόδια ΔΑΟΚ πριν τη μετακίνησή τους.

Δικαιούχοι ενίσχυσης δράσης 3.1
Ενισχύεται η δαπάνη για την προμήθεια καινούργιων κυψελών κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους έως και την 20ή Μαρτίου του επόμενου. Οι δικαιούχοι μελισσοκόμοι πρέπει να πληρούν τα εξής βασικά κριτήρια:
α) Να είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον 20 κυψελών.
β) Να είναι κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου σε ισχύ, μέχρι τη λήξη του κάθε ετήσιου προγράμματος, δηλ. μέχρι 31 Ιουλίου του έτους του προγράμματος.
γ) Να υποβάλουν την αίτηση δήλωσης κυψελών διαχείμασης στις ΔΑΟΚ που ανήκουν από 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.
Το ποσοστό αντικατάστασης θα ανέρχεται μέχρι και 10% των κατεχόμενων κυψελών ανά μελισσοκόμο και η σχετική αίτηση-δήλωση θα υποβληθεί μετά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Λακωνίας στο τηλέφωνο 27313 63321.