Χρήσιμες πληροφορίες για τη δράση “Επιχειρούμε Έξω”: Κατατοπιστική η εκδήλωση στα γραφεία της ΟΕΒΕΛ

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 22/1 στα γραφεία της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών – Βιοτεχνών – Εμπόρων Λακωνίας στη Σπάρτη ενημερωτική εκδήλωση του Επιμελητηρίου σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων, εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ, για τη δράση “Επιχειρούμε Έξω” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία”.

Την παρουσίαση του προγράμματος έκανε ο συνεργάτης της Διαχειριστικής, Αντώνης Σταυρόπουλος.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες. Η δράση αφορά σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Τα επενδυτικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν θα αφορούν στους ακόλουθους στρατηγικούς τομείς: αγροδιατροφή/βιομηχανία τροφίμων, Ππλιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες, υλικά/κατασκευές, ενέργεια, περιβάλλον, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ), υγεία/φάρμακα.

Οι επιχειρήσεις που θα υποβάλουν πρόταση θα πρέπει πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

• Να έχουν κλείσει τουλάχιστον μία διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας.

• Να διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) οι οποίοι αφορούν σε προϊόντα που επιθυμούν να προωθήσουν μέσω της συμμετοχής τους στις εμπορικές εκθέσεις.

• Να παράγουν/μεταποιούν ήδη τα προϊόντα αυτά.

• Να αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα και ποσοστό τουλάχιστον 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών να προέρχεται από εξαγωγές προϊόντων που παράγουν/μεταποιούν.

Η περίοδος υποβολής προτάσεων ξεκίνησε από τις 18/1/2018 (έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού).

Στην εκδήλωση, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Γ. Παναρίτης, επεσήμανε την ανάγκη εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, τονίζοντας ότι αυτή αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους του Επιμελητηρίου και της νέας διοίκησης που προήλθε από τις εκλογές του Δεκεμβρίου.

Οι συμμετέχοντες έθεσαν ερωτήματα στον εκπρόσωπο της Διαχειριστικής για τη δράση και ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση για τις λεπτομέρειες υποβολής προτάσεων, τη διαδικασία ένταξης και ολοκλήρωσης της δράσης από τις επιχειρήσεις. Ο κ. Σταυρόπουλος ενημέρωσε για την πρόθεση του υπουργείου να χρηματοδοτήσει τη δράση με επιπλέον κονδύλια, δεδομένου του μεγάλου ενδιαφέροντος που έχει για τις επιχειρήσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ για τον οδηγό και τα λοιπά αρχεία και οδηγίες της δράσης.