Χρηματοδότηση δήμων για τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων

Με κοινή υπουργική απόφαση καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τη χρηματοδότηση δήμων και συνδέσμων δήμων (φορείς), με σκοπό τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς και την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισης των ζώων αυτών, δηλαδή την περισυλλογή, την ηλεκτρονική σήμανση, την καταγραφή, την αποπαρασίτωση, τη στείρωση, τον εμβολιασμό, την αποθεραπεία (συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης της λεϊσμανίασης), τη διατροφή τους, την υιοθεσία ή την επανένταξή τους.

Σημειώνεται ότι η χρηματοδότηση αφορά μόνο τους δήμους και τους συνδέσμους δήμων, οι οποίοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά έως τις 30 Σεπτεμβρίου στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων.