Χρηματοδότηση σχεδόν 1 εκατ. για τη βελτίωση των υποδομών ύδρευσης στη Μάνη

Χρηματοδότηση ύψους 976.000 ευρώ εξασφάλισε από το πρόγραμμα “Φιλόδημος” η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ανατολικής Μάνης, προκειμένου να υλοποιήσει το έργο “Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση Δήμου Ανατολικής Μάνης”.

Πρόκειται για ένα από τα είκοσι πέντε νέα, πλήρως χρηματοδοτούμενα έργα, συνολικού προϋπολογισμού 121.806.914,57 ευρώ, που εντάχθηκαν.