Χρωστάτε στο Δήμο Σπάρτης; Δείτε πώς θα ρυθμίσετε τις οφειλές σας

Ο δήμος Σπάρτης γνωστοποιεί ότι γίνεται πλέον εφικτή η ρύθμιση οφειλών που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και δύο μήνες από την έναρξη ισχύος του σχετικού νόμου.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για υπαγωγή στη ρύθμιση ορίζεται η 30ή Νοεμβρίου 2017.

Με ρύθμιση δίνεται η δυνατότητα να ρυθμιστεί το σύνολο των οφειλών, οι οποίες και μπορούν να καταβληθούν εφάπαξ με πλήρη απαλλαγή προσαυξήσεων και προστίμων λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, είτε με δόσεις (από τον αριθμό των οποίων εξαρτάται και το ποσοστό έκπτωσης).

Κάθε μηνιαία δόση πλην της τελευταίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 20 ευρώ, ενώ ο μέγιστος αριθμός δόσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 100.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Ταμειακή Υπηρεσία του δήμου και στο τηλέφωνο 27313 61105 (κ. Ιωάννης Βαρελλάς).