Χρόνια πολλά από τη Νίνα Κολοβού και το “Δημιουργείν”

Το φως της Ανάστασης να παραμείνει άσβηστο μέσα στις ψυχές μας κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, ώστε να είναι φωτεινός οδηγός των σκέψεων, των λόγων και των πράξεών μας.

Νίνα Κολοβού